bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2008-03-31 11:40

최종수정 2008.03.31 11:41 기사입력 2008.03.31 11:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위 한국시간 (2008-03-31 11:40)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
경동방테크놀로지 3.73 +0.17 +4.77 3.74 3.74 3.61
노태섬유 5.46 +0.15 +2.82 5.40 5.54 5.38
심천남산전력 4.24 +0.04 +0.95 4.26 4.26 4.23
심천부동산개발 3.20 +0.03 +0.94 3.18 3.24 3.13
무한보일러 5.15 +0.04 +0.78 5.41 5.41 5.11
본강판재 7.03 +0.01 +0.14 6.80 7.08 6.80
심천B종목 하락율 하위 한국시간 (2008-03-31 11:40)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
여주제약그룹 13.00 -0.60 -4.41 13.01 13.24 12.92
중경장안자동차 5.01 -0.23 -4.38 5.09 5.10 5.01
심천일치약업 7.70 -0.35 -4.34 7.90 7.93 7.70
산동신명제지그룹 6.85 -0.30 -4.19 6.89 7.00 6.80
승덕제현섬유 1.45 -0.06 -3.97 1.47 1.47 1.44
중국만과 16.95 -0.69 -3.91 17.40 17.40 16.70
대련냉동기 5.11 -0.20 -3.76 5.11 5.17 5.09
중화자전거(홀딩스) 2.31 -0.09 -3.75 2.40 2.40 2.31
연태장유포도주 46.20 -1.80 -3.75 47.30 47.30 45.00
심천비아달홀딩스 5.88 -0.22 -3.60 6.10 6.10 5.86
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지


TODAY 주요뉴스 "나이먹고 한심"…윤여정 언급한 조영남에 쏟아진 비난 "나이먹고 한심"…윤여정 언급한 조영남에 쏟... 마스크영역
간격처리를 위한 class