bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2008-03-07 15:40

최종수정 2008.03.07 15:41 기사입력 2008.03.07 15:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위 한국시간 (2008-03-07 15:40)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천특력홀딩스 5.78 +0.13 +2.30 5.71 5.94 5.71
승덕제현섬유 2.17 +0.03 +1.40 2.14 2.20 2.14
초상국부동산개발 27.40 +0.30 +1.10 27.10 27.59 26.60
국제해운컨테이너 13.93 +0.13 +0.94 13.10 14.00 13.10
광동성윤그룹 3.52 +0.02 +0.57 3.58 3.58 3.49
무석위부하이테크 11.16 +0.06 +0.54 11.18 11.28 10.97
심천비아달홀딩스 7.45 +0.03 +0.40 7.59 7.60 7.40
심천적만석유기지 14.55 +0.05 +0.34 14.68 14.78 14.31
광동뢰이그룹 2.99 +0.01 +0.33 2.95 3.00 2.93
심천B종목 하락율 하위 한국시간 (2008-03-07 15:40)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
산동성중로원양어업 4.56 -0.20 -4.20 4.72 4.73 4.52
심천특구부동산 3.78 -0.16 -4.06 3.90 3.90 3.73
광동성고속도개발 6.03 -0.20 -3.21 6.13 6.16 6.00
와방점베어링 6.32 -0.20 -3.06 6.50 6.50 6.31
중경장안자동차 6.48 -0.20 -2.99 6.64 6.64 6.38
무석소천아 8.41 -0.23 -2.66 8.56 8.65 8.28
해남주강홀딩스 6.48 -0.17 -2.55 6.51 6.65 6.38
호북사륭달 4.44 -0.10 -2.20 4.54 4.54 4.40
심천섬유(홀딩스) 4.18 -0.09 -2.10 4.20 4.21 4.12
심천일치약업 10.18 -0.19 -1.83 10.27 10.30 10.13
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지


TODAY 주요뉴스 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물오른 미모 공개 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물... 마스크영역
간격처리를 위한 class