bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2008-03-07 14:40

최종수정 2008.03.07 14:41 기사입력 2008.03.07 14:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위 한국시간 (2008-03-07 14:40)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천특력홀딩스 5.80 +0.15 +2.65 5.71 5.94 5.71
광동성윤그룹 3.55 +0.05 +1.42 3.58 3.58 3.49
초상국부동산개발 27.41 +0.31 +1.14 27.10 27.59 26.60
심천비아달홀딩스 7.50 +0.08 +1.07 7.59 7.60 7.40
승덕제현섬유 2.15 +0.01 +0.46 2.14 2.17 2.14
광동뢰이그룹 2.99 +0.01 +0.33 2.95 3.00 2.93
본강판재 7.22 +0.02 +0.27 7.14 7.25 7.13
심천B종목 하락율 하위 한국시간 (2008-03-07 14:40)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
해남주강홀딩스 6.38 -0.27 -4.06 6.51 6.65 6.38
중경장안자동차 6.42 -0.26 -3.89 6.64 6.64 6.38
산동성중로원양어업 4.59 -0.17 -3.57 4.72 4.73 4.52
광동성고속도개발 6.03 -0.20 -3.21 6.13 6.16 6.03
와방점베어링 6.32 -0.20 -3.06 6.50 6.50 6.31
심천특구부동산 3.82 -0.12 -3.04 3.90 3.90 3.73
심천부동산개발 4.13 -0.12 -2.82 4.23 4.23 4.00
심천일치약업 10.13 -0.24 -2.31 10.27 10.30 10.13
남경보천통신 4.30 -0.10 -2.27 4.35 4.39 4.30
심천섬유(홀딩스) 4.18 -0.09 -2.10 4.20 4.20 4.12
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지


TODAY 주요뉴스 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물오른 미모 공개 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물... 마스크영역
간격처리를 위한 class