bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2008-03-07 14:15

최종수정 2008.03.07 14:15 기사입력 2008.03.07 14:15

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위 한국시간 (2008-03-07 14:15)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천특력홀딩스 5.81 +0.16 +2.83 5.71 5.94 5.71
승덕제현섬유 2.15 +0.01 +0.46 2.14 2.17 2.14
초상국부동산개발 27.20 +0.10 +0.36 27.10 27.59 26.60
광동성윤그룹 3.51 +0.01 +0.28 3.58 3.58 3.49
심천B종목 하락율 하위 한국시간 (2008-03-07 14:15)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
산동성중로원양어업 4.56 -0.20 -4.20 4.72 4.73 4.56
중경장안자동차 6.40 -0.28 -4.19 6.64 6.64 6.40
해남주강홀딩스 6.38 -0.27 -4.06 6.51 6.65 6.38
심천특구부동산 3.80 -0.14 -3.55 3.90 3.90 3.73
와방점베어링 6.33 -0.19 -2.91 6.50 6.50 6.31
심천부동산개발 4.13 -0.12 -2.82 4.23 4.23 4.13
심천섬유(홀딩스) 4.15 -0.12 -2.81 4.20 4.20 4.12
호북사륭달 4.42 -0.12 -2.64 4.54 4.54 4.40
안휘고정공증류주 9.02 -0.23 -2.48 9.11 9.22 9.01
심천일치약업 10.13 -0.24 -2.31 10.27 10.30 10.13
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지


TODAY 주요뉴스 '조작 논란' 함소원, 中 라이브방송서 후원금 '대박' '조작 논란' 함소원, 中 라이브방송서 후원금 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class