bar_progress

상해B종목 상승율 상위 2008-03-07 12:40

최종수정 2008.03.07 12:40 기사입력 2008.03.07 12:40

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위 한국시간 (2008-03-07 12:40)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
상해영구 1.03 +0.01 +0.98 1.02 1.05 1.02
황산관광개발 2.36 +0.02 +0.85 2.35 2.37 2.33
강소신성부동산 1.76 +0.01 +0.57 1.72 1.77 1.70
상해B종목 하락율 하위 한국시간 (2008-03-07 12:40)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
상해삼구테크놀로지 1.15 -0.06 -4.95 1.22 1.23 1.11
상해말직화 1.67 -0.08 -4.57 1.74 1.74 1.67
상해회려건축자재 0.53 -0.02 -3.63 0.54 0.54 0.53
내몽고이태석탄 7.13 -0.26 -3.51 7.38 7.38 7.10
상해우전통신설비 0.89 -0.03 -3.26 0.92 0.92 0.89
화원개마 0.60 -0.02 -3.22 0.62 0.62 0.60
상해진화항만기계 1.87 -0.06 -3.10 1.90 1.91 1.87
상해자동화계량기 0.95 -0.03 -3.06 0.97 0.98 0.94
상해능운실업 0.64 -0.02 -3.03 0.65 0.66 0.64
상해양신투자 1.06 -0.03 -2.75 1.09 1.09 1.05
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지


TODAY 주요뉴스 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물오른 미모 공개 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물... 마스크영역
간격처리를 위한 class