bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천 주요지수 2008-01-04 10

최종수정 2008.01.04 10:30 기사입력 2008.01.04 10:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2008-01-04  10:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1499.77      +5.14      +0.34    1498.47    1499.77    1498.33

심천 A                  1577.07      +5.53      +0.35    1575.79    1577.07    1575.65

심천 B                   721.78      -0.37      -0.05     719.19     721.84     719.07

심천 농업                745.90      +0.39      +0.05     745.38     745.90     745.32

심천 광업               3126.52     +20.18      +0.64    3120.22    3126.52    3120.22

심천 제조업             1564.05      +4.63      +0.29    1563.18    1564.05    1562.78

심천 식료품             2512.92      +2.73      +0.10    2512.98    2512.98    2512.46

심천 의류직물            828.48      +3.37      +0.40     827.89     828.59     827.89

심천 가구목재            352.91      +7.28      +2.10     353.32     353.32     352.91

심천 인쇄제지            958.57      +2.18      +0.22     958.60     958.90     958.38

심천 석유화학           1544.55      -1.33      -0.08    1547.00    1547.00    1543.19

심천 전자                596.78      -0.09      -0.01     596.95     597.12     596.78

심천 금속&비금속        2280.73     +15.89      +0.70    2276.16    2281.16    2276.16

심천 기계               1504.53      +3.08      +0.20    1504.19    1504.64    1504.19

심천 제약               1175.58      +2.35      +0.20    1173.69    1175.58    1173.43

심천 유틸리티           1326.57      +7.67      +0.58    1324.30    1326.80    1324.30

심천 건설               1295.52      +8.54      +0.66    1293.04    1295.73    1292.70

심천 운송               1655.23      -3.53      -0.21    1658.95    1658.95    1655.23

심천 IT                  821.12      +0.12      +0.01     821.09     821.48     820.83

심천 도매&소매업        1733.03      +1.31      +0.07    1732.54    1733.03    1732.54

심천 금융               1549.08     +11.87      +0.77    1544.97    1549.08    1544.97

심천 부동산             2508.39     +15.40      +0.61    2500.03    2508.39    2500.03

심천 사회복지           1383.93      +5.37      +0.38    1383.40    1383.98    1383.40

심천 미디어              747.09      -1.31      -0.17     751.06     751.06     747.09

심천 종합류              793.11      +2.28      +0.28     793.03     793.19     792.95

심천 종합하부          17975.40     +64.10      +0.35   17968.56   17975.40   17965.17

심천 A 하부            18947.81     +67.57      +0.35   18940.59   18947.81   18937.03

심천 B 하부             5514.80     -19.55      -0.35    5485.40    5514.80    5485.40

심천 100                6081.37     +21.47      +0.35    6075.83    6081.37    6075.83

후선 300                5431.65      +9.62      +0.17    5430.63    5432.94    5430.63

심천 펀드               5125.94      +1.91      +0.03    5122.76    5126.22    5122.76

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 억대 출연료 받으면서 대역?…때아닌 '액션 대역' 논란 억대 출연료 받으면서 대역?…때아닌 '액션 대... 마스크영역
간격처리를 위한 class