bar_progress
[AD]

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-12-25 11

최종수정 2007.12.25 11:40 기사입력 2007.12.25 11:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-12-25  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

중화자전거(홀딩스)         2.88      +0.14      +5.10       2.82       2.88       2.82

호북사륭달                 4.40      +0.16      +3.77       4.35       4.43       4.29

강가그룹                   5.42      +0.12      +2.26       5.36       5.48       5.30

승덕제현섬유               2.43      +0.03      +1.25       2.40       2.45       2.38

산동신명제지그룹           8.30      +0.10      +1.21       8.26       8.34       8.21

무석소천아                 9.00      +0.10      +1.12       8.90       9.00       8.90

심천비아달홀딩스           7.32      +0.07      +0.96       7.25       7.32       7.20

안휘고정공증류주          10.66      +0.06      +0.56      10.61      10.82      10.60

노태섬유                   7.19      +0.04      +0.55       7.20       7.20       7.12

연태장유포도주            56.47      +0.29      +0.51      56.40      56.50      56.03

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-12-25  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천중관방직               3.35      -0.07      -2.04       3.42       3.42       3.35

경동방테크놀로지           5.48      -0.11      -1.96       5.60       5.60       5.46

무석위부하이테크          10.83      -0.21      -1.90      11.04      11.35      10.20

심천심보실업              10.62      -0.17      -1.57      10.73      10.73      10.60

심천국제기업               5.41      -0.08      -1.45       5.35       5.50       5.32

심천일치약업              10.45      -0.13      -1.22      10.58      10.58      10.39

중국만과                  19.67      -0.23      -1.15      19.90      19.90      19.51

중국방대그룹               4.51      -0.05      -1.09       4.56       4.57       4.50

산동성중로원양어업         4.14      -0.04      -0.95       4.18       4.18       4.13

하문찬곤실업               2.10      -0.02      -0.94       2.12       2.13       2.09

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class

오프라인 사주를 온라인으로!

  • 나의전성기는 언제? 사주를 알면 인생이 보인다.
  • 이 사람과 어때요? 연인, 친구, 상사와 궁합보기
  • 대운을 내것으로! 좋은 번호가 좋은 기운을 가져옵니다.

※아시아경제 사주 · 운세 서비스 입니다.