bar_progress
[AD]

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-12-25 10

최종수정 2007.12.25 10:40 기사입력 2007.12.25 10:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-12-25  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

중화자전거(홀딩스)         2.87      +0.13      +4.74       2.82       2.88       2.82

심천화발전자               3.09      +0.04      +1.31       3.05       3.11       3.05

무한보일러                 7.85      +0.10      +1.29       7.55       7.85       7.55

상주디젤기                 7.97      +0.09      +1.14       7.97       7.97       7.97

산동항공                   6.92      +0.07      +1.02       6.85       6.92       6.85

합비MEILING                4.04      +0.04      +1.00       3.98       4.04       3.96

해남주강홀딩스             7.52      +0.07      +0.93       7.52       7.53       7.38

해남대동해관광센터         3.98      +0.03      +0.75       3.90       3.98       3.90

노태섬유                   7.20      +0.05      +0.69       7.20       7.20       7.20

석가장보석전자유리         2.97      +0.02      +0.67       2.97       2.97       2.97

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-12-25  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천부동산개발             5.10      -0.22      -4.13       5.33       5.33       5.10

심천국제기업               5.40      -0.09      -1.63       5.35       5.40       5.32

심천섬유(홀딩스)           4.43      -0.06      -1.33       4.43       4.43       4.43

여주제약그룹              18.75      -0.24      -1.26      19.10      19.10      18.63

중국방대그룹               4.51      -0.05      -1.09       4.56       4.57       4.51

심천일치약업              10.48      -0.10      -0.94      10.58      10.58      10.48

경동방테크놀로지           5.54      -0.05      -0.89       5.60       5.60       5.50

승덕제현섬유               2.38      -0.02      -0.83       2.40       2.40       2.38

심천특구부동산             4.10      -0.03      -0.72       4.18       4.18       4.10

심천비아달홀딩스           7.20      -0.05      -0.68       7.25       7.25       7.20

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class

오프라인 사주를 온라인으로!

  • 나의전성기는 언제? 사주를 알면 인생이 보인다.
  • 이 사람과 어때요? 연인, 친구, 상사와 궁합보기
  • 대운을 내것으로! 좋은 번호가 좋은 기운을 가져옵니다.

※아시아경제 사주 · 운세 서비스 입니다.