bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

상해 주요지수 2007-12-20 16

최종수정 2007.12.20 16:05 기사입력 2007.12.20 16:05

댓글쓰기

상해 주요지수                                           한국시간 (2007-12-20  16:05)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해종합                5043.53    +101.75      +2.05    4965.29    5050.78    4923.30

상해 A                  5292.40    +107.27      +2.06    5209.93    5300.07    5165.64

상해 B                   354.57      +0.73      +0.20     353.77     355.89     353.60

상해 공업               4214.12    +112.00      +2.73    4120.17    4221.16    4083.54

상해 상업               4154.26     +51.99      +1.26    4116.48    4157.48    4104.96

상해 자산               6003.69    +151.59      +2.59    5852.07    6010.18    5773.39

상해 유틸리티           9853.53    +136.64      +1.40    9748.03    9891.37    9739.52

상해 대기업             4275.39     +51.36      +1.21    4249.02    4289.76    4202.50

상해 180 A             11369.09    +222.85      +1.99   11194.50   11392.37   11128.21

상해 국고채              110.33      +0.04      +0.03     110.30     110.33     110.28

상해 회사채              112.93      +0.03      +0.02     112.93     113.09     112.85

상해 배당               4483.13    +130.37      +2.99    4369.35    4499.05    4340.70

상해 50                 4040.04     +86.99      +2.20    3971.75    4050.77    3942.63

SSE 펀드                4821.97     +85.26      +1.79    4734.04    4827.18    4727.52

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 "평균 160㎝ 최빈국 방글라데시, 한국인 가면 연예인" 시끌 "평균 160㎝ 최빈국 방글라데시, 한국인 가면 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class