bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천 주요지수 2007-12-20 10

최종수정 2007.12.20 10:30 기사입력 2007.12.20 10:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-12-20  10:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1344.53      +5.44      +0.40    1344.53    1344.53    1344.53

심천 A                  1412.43      +5.85      +0.41    1412.43    1412.43    1412.43

심천 B                   676.78      -0.04       0.00     676.78     676.78     676.78

심천 농업                672.84      +1.97      +0.29     672.84     672.84     672.84

심천 광업               2880.80     +16.43      +0.57    2880.80    2880.80    2880.80

심천 제조업             1387.39      +4.96      +0.35    1387.39    1387.39    1387.39

심천 식료품             2311.77     +15.61      +0.67    2311.77    2311.77    2311.77

심천 의류직물            731.70      +3.35      +0.45     731.70     731.70     731.70

심천 가구목재            288.86      -0.14      -0.04     288.86     288.86     288.86

심천 인쇄제지            831.26      +1.50      +0.18     831.26     831.26     831.26

심천 석유화학           1313.78      +3.96      +0.30    1313.78    1313.78    1313.78

심천 전자                528.70      +1.91      +0.36     528.70     528.70     528.70

심천 금속&비금속        2040.90      +7.43      +0.36    2040.90    2040.90    2040.90

심천 기계               1337.95      +3.90      +0.29    1337.95    1337.95    1337.95

심천 제약               1026.72      +1.24      +0.12    1026.72    1026.72    1026.72

심천 유틸리티           1196.32      +9.61      +0.80    1196.32    1196.32    1196.32

심천 건설               1112.57      +8.05      +0.72    1112.57    1112.57    1112.57

심천 운송               1494.58      +2.02      +0.13    1494.58    1494.58    1494.58

심천 IT                  729.07      +0.66      +0.09     729.07     729.07     729.07

심천 도매&소매업        1569.04      +5.48      +0.35    1569.04    1569.04    1569.04

심천 금융               1471.43     +12.85      +0.88    1471.43    1471.43    1471.43

심천 부동산             2284.44      +6.51      +0.28    2284.44    2284.44    2284.44

심천 사회복지           1259.61      +3.54      +0.28    1259.61    1259.61    1259.61

심천 미디어              642.97      +4.21      +0.65     642.97     642.97     642.97

심천 종합류              711.70      +6.53      +0.92     711.70     711.70     711.70

심천 종합하부          16467.93     +80.92      +0.49   16467.93   16467.93   16467.93

심천 A 하부            17358.79     +85.30      +0.49   17358.79   17358.79   17358.79

심천 B 하부             5210.06      -2.72      -0.05    5210.06    5210.06    5210.06

심천 100                5512.87     +27.49      +0.50    5512.87    5512.87    5512.87

후선 300                4968.03     +21.75      +0.43    4968.03    4968.03    4968.03

심천 펀드               4651.02      +0.43       0.00    4651.02    4651.02    4651.02

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 "평균 160㎝ 최빈국 방글라데시, 한국인 가면 연예인" 시끌 "평균 160㎝ 최빈국 방글라데시, 한국인 가면 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class