bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-12-19 11

최종수정 2007.12.19 11:40 기사입력 2007.12.19 11:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-12-19  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상주디젤기                 7.76      +0.28      +3.74       7.54       7.87       7.54

심천SEG                    3.39      +0.09      +2.72       3.38       3.41       3.30

광동성윤그룹               2.51      +0.06      +2.44       2.50       2.56       2.45

심천일치약업              10.38      +0.22      +2.16      10.18      10.38      10.18

심천부동산개발             5.55      +0.11      +2.02       5.44       5.55       5.43

중국만과                  18.80      +0.30      +1.62      18.85      18.85      18.60

심천비아달홀딩스           7.08      +0.11      +1.57       7.11       7.11       7.01

대련냉동기                 7.19      +0.11      +1.55       7.20       7.20       7.19

국제해운컨테이너          14.00      +0.20      +1.44      13.70      14.02      13.70

석가장보석전자유리         2.90      +0.04      +1.39       2.91       2.91       2.86

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-12-19  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

광동뢰이그룹               3.45      -0.05      -1.42       3.52       3.56       3.45

합비MEILING                3.88      -0.05      -1.27       3.92       3.93       3.86

무한보일러                 7.75      -0.08      -1.02       7.83       7.83       7.74

승덕제현섬유               2.29      -0.02      -0.86       2.30       2.37       2.29

무석소천아                 8.80      -0.07      -0.78       8.97       8.97       8.71

강가그룹                   5.24      -0.04      -0.75       5.37       5.37       5.23

심천남산전력               4.95      -0.03      -0.60       4.99       4.99       4.92

산동항공                   6.71      -0.04      -0.59       6.80       6.86       6.63

심천특력홀딩스             7.00      -0.04      -0.56       7.05       7.06       7.00

하문찬곤실업               2.03      -0.01      -0.49       2.08       2.08       2.03

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class