bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-12-12 16

최종수정 2007.12.12 16:17 기사입력 2007.12.12 16:17

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-12-12  16:17)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

중화자전거(홀딩스)         2.97      +0.13      +4.57       2.81       2.98       2.77

해남주강홀딩스             7.58      +0.29      +3.97       7.29       7.88       7.29

석가장보석전자유리         2.97      +0.09      +3.12       2.86       3.00       2.83

심천일치약업              10.26      +0.23      +2.29      10.08      10.53       9.97

심천국제기업               5.80      +0.13      +2.29       5.74       5.88       5.67

산동항공                   6.80      +0.14      +2.10       6.72       6.95       6.63

불산전기조명              14.18      +0.28      +2.01      13.98      14.48      13.98

광동성윤그룹               2.55      +0.05      +2.00       2.46       2.55       2.46

연태장유포도주            56.50      +0.59      +1.05      55.52      56.50      55.08

심천남산전력               5.05      +0.05      +1.00       5.09       5.09       5.02

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-12-12  16:17)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

초상국부동산개발          31.40      -2.60      -7.64      33.30      33.30      31.28

중국만과                  21.21      -0.79      -3.59      21.40      21.69      20.82

하문찬곤실업               2.19      -0.07      -3.09       2.30       2.30       2.15

국제해운컨테이너          13.68      -0.42      -2.97      13.96      14.15      13.56

산동성중로원양어업         4.19      -0.11      -2.55       4.26       4.30       4.14

심천부동산개발             5.50      -0.12      -2.13       5.52       5.53       5.37

중경건설오토바이           4.31      -0.09      -2.04       4.39       4.42       4.28

호북사륭달                 4.31      -0.08      -1.82       4.38       4.45       4.29

강가그룹                   5.40      -0.10      -1.81       5.50       5.57       5.40

심천SEG                    3.37      -0.06      -1.74       3.43       3.47       3.30

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class