bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

상해B종목 상승율 상위 2007-12-11 16

최종수정 2007.12.11 16:15 기사입력 2007.12.11 16:15

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-12-11  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

대영현대농업               1.52      +0.07      +4.82       1.49       1.52       1.49

해남항공                   1.40      +0.05      +3.70       1.35       1.40       1.33

상해자동화계량기           1.17      +0.04      +3.53       1.12       1.20       1.11

봉황                       0.89      +0.03      +3.48       0.86       0.89       0.85

제남경기모터사이클         0.66      +0.02      +3.12       0.64       0.66       0.64

상해SVA전자                0.74      +0.02      +2.77       0.73       0.75       0.71

상해연화섬유               1.18      +0.02      +1.72       1.16       1.19       1.15

상해우전통신설비           0.87      +0.01      +1.16       0.86       0.88       0.86

상해타이어&고무            0.88      +0.01      +1.14       0.87       0.88       0.86

상해삼구테크놀로지         0.92      +0.01      +1.09       0.92       0.94       0.91

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-12-11  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

강소신성부동산             2.17      -0.07      -3.12       2.24       2.26       2.15

화신시멘트                 3.43      -0.07      -2.00       3.53       3.53       3.42

상해대강(그룹)             0.53      -0.01      -1.85       0.54       0.54       0.52

상해양신투자               1.26      -0.02      -1.56       1.28       1.28       1.25

상해삼모기업(그룹)         1.37      -0.02      -1.43       1.38       1.40       1.35

SGSB(그룹)                 0.73      -0.01      -1.35       0.74       0.74       0.72

상해능운실업               0.73      -0.01      -1.35       0.74       0.74       0.73

금주항만                   0.75      -0.01      -1.31       0.76       0.76       0.75

화원개마                   0.75      -0.01      -1.31       0.76       0.77       0.75

중국제일연필               1.65      -0.02      -1.19       1.69       1.69       1.63

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class