bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-12-11 12

최종수정 2007.12.11 12:10 기사입력 2007.12.11 12:10

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-12-11  12:10)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

안휘고정공증류주          10.48      +0.48      +4.80      10.07      10.67      10.06

심천특력홀딩스             7.43      +0.21      +2.90       7.39       7.60       7.27

광동성윤그룹               2.53      +0.05      +2.01       2.48       2.53       2.43

호북사륭달                 4.44      +0.08      +1.83       4.41       4.48       4.34

심천SEG                    3.47      +0.06      +1.75       3.51       3.57       3.47

심천비아달홀딩스           7.42      +0.07      +0.95       7.44       7.45       7.33

심천적만항만              16.38      +0.15      +0.92      16.30      16.46      16.30

강가그룹                   5.55      +0.05      +0.90       5.47       5.60       5.47

강령자동차그룹            10.85      +0.07      +0.64      10.82      10.98      10.78

중경장안자동차             8.32      +0.04      +0.48       8.30       8.39       8.29

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-12-11  12:10)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

중화자전거(홀딩스)         2.75      -0.11      -3.84       2.72       2.91       2.72

중경건설오토바이           4.34      -0.10      -2.25       4.45       4.45       4.30

산동성중로원양어업         4.26      -0.08      -1.84       4.29       4.33       4.26

심천중관방직               3.40      -0.06      -1.73       3.40       3.41       3.40

심천국제기업               5.73      -0.09      -1.54       5.71       5.86       5.70

광동전력개발               6.73      -0.10      -1.46       6.83       6.88       6.67

석가장보석전자유리         2.86      -0.04      -1.37       2.88       2.90       2.78

심천화발전자               3.16      -0.04      -1.25       3.20       3.20       3.15

광동뢰이그룹               3.64      -0.04      -1.08       3.63       3.68       3.62

심천부동산개발             5.60      -0.06      -1.06       5.57       5.66       5.55

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class