bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-12-11 11

최종수정 2007.12.11 11:40 기사입력 2007.12.11 11:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-12-11  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

안휘고정공증류주          10.50      +0.50      +5.00      10.07      10.51      10.06

심천특력홀딩스             7.45      +0.23      +3.18       7.39       7.60       7.27

심천SEG                    3.50      +0.09      +2.63       3.51       3.57       3.50

심천섬유(홀딩스)           4.55      +0.05      +1.11       4.45       4.55       4.45

심천심보실업              10.99      +0.09      +0.82      10.98      10.99      10.70

심천적만항만              16.35      +0.12      +0.73      16.30      16.46      16.30

강가그룹                   5.54      +0.04      +0.72       5.47       5.60       5.47

심천비아달홀딩스           7.39      +0.04      +0.54       7.44       7.45       7.33

무석위부하이테크          11.23      +0.06      +0.53      11.21      11.25      11.02

해남대동해관광센터         3.84      +0.02      +0.52       3.82       3.87       3.82

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-12-11  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

중경건설오토바이           4.32      -0.12      -2.70       4.45       4.45       4.30

광동성윤그룹               2.43      -0.05      -2.01       2.48       2.49       2.43

심천일치약업              10.00      -0.18      -1.76      10.20      10.25       9.90

광동전력개발               6.71      -0.12      -1.75       6.83       6.88       6.69

심천중관방직               3.40      -0.06      -1.73       3.40       3.40       3.40

석가장보석전자유리         2.85      -0.05      -1.72       2.88       2.90       2.85

심천화발전자               3.15      -0.05      -1.56       3.20       3.20       3.15

심천국제기업               5.73      -0.09      -1.54       5.71       5.86       5.70

중화자전거(홀딩스)         2.82      -0.04      -1.39       2.72       2.91       2.72

산동항공                   6.58      -0.09      -1.34       6.67       6.77       6.56

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class