bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

상해B종목 상승율 상위 2007-11-30 16

최종수정 2007.11.30 16:15 기사입력 2007.11.30 16:15

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-11-30  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해육가취                 2.37      +0.21      +9.72       2.11       2.38       2.11

내몽고이태석탄             9.22      +0.81      +9.63       8.50       9.25       8.41

상해진화항만기계           2.88      +0.25      +9.50       2.66       2.89       2.58

상해자동화계량기           1.05      +0.09      +9.37       0.99       1.06       0.99

황산관광개발               2.57      +0.18      +7.53       2.53       2.58       2.42

대영현대농업               1.26      +0.06      +5.00       1.19       1.26       1.19

상해전기기계               2.40      +0.09      +3.89       2.30       2.41       2.27

상해보신소프트웨어         2.20      +0.05      +2.32       2.17       2.22       2.13

상해금강국제실업투자       1.49      +0.03      +2.05       1.46       1.50       1.45

대중교통(그룹)             2.00      +0.04      +2.04       1.91       2.05       1.91

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-11-30  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

해남항공                   1.30      -0.03      -2.25       1.33       1.39       1.29

상해대강(그룹)             0.48      -0.01      -2.04       0.49       0.49       0.47

상해회려건축자재           0.53      -0.01      -1.85       0.54       0.54       0.52

화전에너지                 0.59      -0.01      -1.66       0.60       0.60       0.58

상해이방기                 0.64      -0.01      -1.53       0.62       0.65       0.62

상해타이어&고무            0.80      -0.01      -1.23       0.81       0.81       0.80

상해우전통신설비           0.81      -0.01      -1.21       0.81       0.82       0.80

상해삼구테크놀로지         0.85      -0.01      -1.16       0.85       0.87       0.84

절강동남전력               1.03      -0.01      -0.96       1.04       1.04       0.99

상해물자무역               1.08      -0.01      -0.91       1.08       1.11       1.07

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class