bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

상해B종목 상승율 상위 2007-11-22 11

최종수정 2007.11.22 11:10 기사입력 2007.11.22 11:10

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-11-22  11:10)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해영구                   1.05      +0.06      +6.06       0.99       1.08       0.98

대화그룹대련화학공업       0.89      +0.03      +3.48       0.85       0.90       0.84

상해알칼리화학             0.62      +0.01      +1.63       0.61       0.63       0.61

제남경기모터사이클         0.62      +0.01      +1.63       0.61       0.62       0.60

상해SVA전자                0.72      +0.01      +1.40       0.70       0.72       0.69

상해물자무역               1.14      +0.01      +0.88       1.12       1.14       1.12

황산관광개발               2.63      +0.02      +0.76       2.57       2.63       2.55

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-11-22  11:10)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

화신시멘트                 3.34      -0.10      -2.90       3.40       3.40       3.30

상해말직화                 1.81      -0.05      -2.68       1.80       1.86       1.80

중국섬유기계               0.81      -0.02      -2.40       0.82       0.82       0.79

상해화원                   0.41      -0.01      -2.38       0.42       0.42       0.41

상해삼모기업(그룹)         1.35      -0.03      -2.17       1.36       1.39       1.34

상해보신소프트웨어         2.39      -0.05      -2.04       2.41       2.41       2.38

상해요화피이금돈유리       0.97      -0.02      -2.02       0.96       0.99       0.96

상해회려건축자재           0.53      -0.01      -1.85       0.54       0.54       0.53

해남항공                   1.18      -0.02      -1.66       1.19       1.20       1.16

상해우의그룹               1.78      -0.03      -1.65       1.76       1.80       1.76

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class