bar_progress

상해B종목 상승율 상위 2007-11-08 15

최종수정 2007.11.08 15:40 기사입력 2007.11.08 15:40

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-11-08  15:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해자동화계량기           1.04      +0.04      +4.00       1.00       1.09       1.00

상해삼모기업(그룹)         1.13      +0.03      +2.72       1.10       1.16       1.08

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-11-08  15:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

화신시멘트                 3.46      -0.24      -6.48       3.67       3.70       3.45

상해연화섬유               1.06      -0.07      -6.19       1.13       1.13       1.05

내몽고이태석탄             9.13      -0.57      -5.87       9.74       9.74       9.11

화원개마                   0.72      -0.04      -5.26       0.75       0.75       0.72

상해삼구테크놀로지         0.94      -0.05      -5.05       0.99       0.99       0.94

상해알칼리화학             0.61      -0.03      -4.68       0.64       0.64       0.61

제남경기모터사이클         0.62      -0.03      -4.61       0.65       0.66       0.62

상해화원                   0.42      -0.02      -4.54       0.44       0.44       0.41

상해양신투자               1.27      -0.06      -4.51       1.32       1.32       1.27

동방통신                   0.64      -0.03      -4.47       0.67       0.67       0.64

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 "소유진과 스킨십 하나" 질문에 백종원 "나 몇년 됐지…" "소유진과 스킨십 하나" 질문에 백종원 "나 몇... 마스크영역
간격처리를 위한 class