bar_progress

심천 주요지수 2007-11-08 15

최종수정 2007.11.08 15:30 기사입력 2007.11.08 15:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-11-08  15:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1340.55     -38.75      -2.80    1375.31    1375.31    1340.37

심천 A                  1404.29     -40.57      -2.80    1440.92    1440.92    1403.99

심천 B                   756.38     -22.38      -2.87     771.65     773.72     756.38

심천 농업                583.50     -17.82      -2.96     601.22     601.22     582.95

심천 광업               3118.28     -23.00      -0.73    3133.59    3180.05    3062.35

심천 제조업             1320.30     -43.35      -3.17    1357.64    1357.64    1320.30

심천 식료품             2100.99     -75.08      -3.45    2171.06    2171.06    2097.78

심천 의류직물            667.83     -14.30      -2.09     681.79     683.92     667.45

심천 가구목재            253.84      -7.72      -2.95     261.56     262.23     253.70

심천 인쇄제지            826.04      -2.85      -0.34     828.48     841.95     820.92

심천 석유화학           1205.54     -30.26      -2.44    1229.21    1229.21    1205.54

심천 전자                494.00      -8.81      -1.75     500.97     502.13     493.44

심천 금속&비금속        2038.16     -93.83      -4.40    2117.76    2117.76    2037.95

심천 기계               1269.02     -34.62      -2.65    1299.51    1299.51    1268.92

심천 제약                955.14     -27.00      -2.74     978.59     978.94     955.14

심천 유틸리티           1167.29     -14.75      -1.24    1179.12    1183.44    1162.87

심천 건설               1220.42     -47.34      -3.73    1263.91    1263.91    1216.99

심천 운송               1433.43     -46.57      -3.14    1474.65    1474.65    1431.61

심천 IT                  662.27     -16.07      -2.36     675.50     675.50     661.96

심천 도매&소매업        1531.22     -22.90      -1.47    1555.27    1558.95    1531.11

심천 금융               1605.48     -75.12      -4.46    1668.28    1668.28    1597.06

심천 부동산             2913.69    -109.65      -3.62    3005.55    3005.79    2912.37

심천 사회복지           1390.40     +46.15      +3.43    1388.42    1397.52    1379.54

심천 미디어              604.65     -14.07      -2.27     619.69     623.56     602.86

심천 종합류              698.40     -19.66      -2.73     718.34     718.34     697.86

심천 종합하부          17729.73    -503.23      -2.76   18181.11   18181.11   17717.96

심천 A 하부            18688.84    -530.46      -2.76   19164.64   19164.64   18676.44

심천 B 하부             5968.67    -195.00      -3.16    6091.87    6115.50    5968.67

심천 100                5786.62    -166.00      -2.78    5934.62    5934.62    5785.51

후선 300                5166.90    -183.73      -3.43    5321.86    5321.86    5165.38

심천 펀드               4608.45    -118.26      -2.50    4708.63    4708.63    4591.90

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김숙, 이영자 '통 큰 선물'에 깜짝…"가격표 일부러 안 뗐네" 김숙, 이영자 '통 큰 선물'에 깜짝…"가격표 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class