bar_progress

심천 주요지수 2007-11-08 15

최종수정 2007.11.08 15:05 기사입력 2007.11.08 15:05

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-11-08  15:05)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1348.47     -30.83      -2.23    1375.31    1375.31    1343.19

심천 A                  1412.54     -32.32      -2.23    1440.92    1440.92    1406.88

심천 B                   761.84     -16.92      -2.17     771.65     773.72     760.24

심천 농업                586.75     -14.57      -2.42     601.22     601.22     584.62

심천 광업               3136.88      -4.40      -0.14    3133.59    3180.05    3062.35

심천 제조업             1329.18     -34.47      -2.52    1357.64    1357.64    1324.65

심천 식료품             2117.24     -58.83      -2.70    2171.06    2171.06    2107.12

심천 의류직물            672.98      -9.15      -1.34     681.79     683.92     671.59

심천 가구목재            255.75      -5.81      -2.22     261.56     262.23     253.70

심천 인쇄제지            832.79      +3.90      +0.47     828.48     841.95     820.92

심천 석유화학           1214.58     -21.22      -1.71    1229.21    1229.21    1207.66

심천 전자                497.23      -5.58      -1.10     500.97     502.13     495.92

심천 금속&비금속        2051.23     -80.76      -3.78    2117.76    2117.76    2041.95

심천 기계               1277.18     -26.46      -2.02    1299.51    1299.51    1273.25

심천 제약                960.43     -21.71      -2.21     978.59     978.94     957.49

심천 유틸리티           1172.51      -9.53      -0.80    1179.12    1183.44    1162.87

심천 건설               1231.08     -36.68      -2.89    1263.91    1263.91    1221.08

심천 운송               1437.52     -42.48      -2.87    1474.65    1474.65    1435.33

심천 IT                  665.68     -12.66      -1.86     675.50     675.50     661.96

심천 도매&소매업        1536.23     -17.89      -1.15    1555.27    1558.95    1531.81

심천 금융               1617.01     -63.59      -3.78    1668.28    1668.28    1597.06

심천 부동산             2927.32     -96.02      -3.17    3005.55    3005.79    2913.24

심천 사회복지           1388.33     +44.08      +3.27    1388.42    1397.52    1379.54

심천 미디어              607.08     -11.64      -1.88     619.69     623.56     602.86

심천 종합류              704.66     -13.40      -1.86     718.34     718.34     701.55

심천 종합하부          17821.72    -411.24      -2.25   18181.11   18181.11   17717.96

심천 A 하부            18785.81    -433.49      -2.25   19164.64   19164.64   18676.44

심천 B 하부             6015.51    -148.16      -2.40    6091.87    6115.50    6004.81

심천 100                5816.21    -136.41      -2.29    5934.62    5934.62    5788.02

후선 300                5197.91    -152.72      -2.85    5321.86    5321.86    5174.73

심천 펀드               4619.82    -106.89      -2.26    4708.63    4708.63    4591.90

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김숙, 이영자 '통 큰 선물'에 깜짝…"가격표 일부러 안 뗐네" 김숙, 이영자 '통 큰 선물'에 깜짝…"가격표 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class