bar_progress

상해B종목 상승율 상위 2007-11-08 14

최종수정 2007.11.08 14:40 기사입력 2007.11.08 14:40

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-11-08  14:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해자동화계량기           1.06      +0.06      +6.00       1.00       1.09       1.00

상해삼모기업(그룹)         1.15      +0.05      +4.54       1.10       1.16       1.08

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-11-08  14:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

화신시멘트                 3.50      -0.20      -5.40       3.67       3.70       3.45

상해화원                   0.42      -0.02      -4.54       0.44       0.44       0.41

내몽고이태석탄             9.30      -0.40      -4.12       9.74       9.74       9.11

내몽고악이다사             1.12      -0.04      -3.44       1.15       1.16       1.11

상해알칼리화학             0.62      -0.02      -3.12       0.64       0.64       0.62

제남경기모터사이클         0.63      -0.02      -3.07       0.65       0.66       0.62

해남항공                   1.27      -0.04      -3.05       1.28       1.32       1.26

상해삼구테크놀로지         0.96      -0.03      -3.03       0.99       0.99       0.95

상해양신투자               1.29      -0.04      -3.00       1.32       1.32       1.27

동방통신                   0.65      -0.02      -2.98       0.67       0.67       0.64

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김희라 "난 가정적이라 가정이 여러 개" 바람 언급에 김희라 "난 가정적이라 가정이 여러 개" 바람 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class