bar_progress

심천 주요지수 2007-11-08 14

최종수정 2007.11.08 14:05 기사입력 2007.11.08 14:05

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-11-08  14:05)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1344.40     -34.90      -2.53    1375.31    1375.31    1343.59

심천 A                  1408.16     -36.70      -2.54    1440.92    1440.92    1407.27

심천 B                   761.93     -16.83      -2.16     771.65     773.72     761.91

심천 농업                585.03     -16.29      -2.70     601.22     601.22     584.62

심천 광업               3125.19     -16.09      -0.51    3133.59    3180.05    3062.35

심천 제조업             1325.49     -38.16      -2.79    1357.64    1357.64    1324.79

심천 식료품             2108.33     -67.74      -3.11    2171.06    2171.06    2107.12

심천 의류직물            673.89      -8.24      -1.20     681.79     683.92     673.29

심천 가구목재            253.91      -7.65      -2.92     261.56     262.23     253.91

심천 인쇄제지            832.92      +4.03      +0.48     828.48     841.95     820.92

심천 석유화학           1209.07     -26.73      -2.16    1229.21    1229.21    1207.66

심천 전자                496.09      -6.72      -1.33     500.97     502.13     495.92

심천 금속&비금속        2044.33     -87.66      -4.11    2117.76    2117.76    2042.78

심천 기계               1274.93     -28.71      -2.20    1299.51    1299.51    1274.32

심천 제약                959.13     -23.01      -2.34     978.59     978.94     957.49

심천 유틸리티           1163.65     -18.39      -1.55    1179.12    1183.44    1163.00

심천 건설               1226.46     -41.30      -3.25    1263.91    1263.91    1226.39

심천 운송               1436.17     -43.83      -2.96    1474.65    1474.65    1435.33

심천 IT                  663.03     -15.31      -2.25     675.50     675.50     661.96

심천 도매&소매업        1537.40     -16.72      -1.07    1555.27    1558.95    1532.54

심천 금융               1603.58     -77.02      -4.58    1668.28    1668.28    1597.06

심천 부동산             2924.86     -98.48      -3.25    3005.55    3005.79    2921.00

심천 사회복지           1383.54     +39.29      +2.92    1388.42    1397.52    1379.54

심천 미디어              607.76     -10.96      -1.77     619.69     623.56     602.86

심천 종합류              702.16     -15.90      -2.21     718.34     718.34     701.55

심천 종합하부          17739.60    -493.36      -2.70   18181.11   18181.11   17718.30

심천 A 하부            18699.25    -520.05      -2.70   19164.64   19164.64   18676.80

심천 B 하부             6013.39    -150.28      -2.43    6091.87    6115.50    6012.25

심천 100                5793.69    -158.93      -2.66    5934.62    5934.62    5788.02

후선 300                5185.07    -165.56      -3.09    5321.86    5321.86    5180.40

심천 펀드               4600.98    -125.73      -2.65    4708.63    4708.63    4599.06

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김희라 "난 가정적이라 가정이 여러 개" 바람 언급에 김희라 "난 가정적이라 가정이 여러 개" 바람 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class