bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2007-11-08 12

최종수정 2007.11.08 12:40 기사입력 2007.11.08 12:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-11-08  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

해남주강홀딩스             8.12      +0.15      +1.88       8.00       8.30       7.82

중화자전거(홀딩스)         3.97      +0.03      +0.76       3.91       3.98       3.86

심천남산전력               5.52      +0.02      +0.36       5.50       5.54       5.43

산동신명제지그룹           9.02      +0.03      +0.33       8.91       9.18       8.85

석가장보석전자유리         3.19      +0.01      +0.31       3.18       3.23       3.14

중국방대그룹               4.68      +0.01      +0.21       4.67       4.80       4.53

심천비아달홀딩스           8.46      +0.01      +0.11       8.55       8.55       8.40

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-11-08  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

해남대동해관광센터         3.91      -0.16      -3.93       4.00       4.05       3.87

심천부동산개발             6.18      -0.25      -3.88       6.20       6.33       6.18

연태장유포도주            54.50      -2.15      -3.79      56.00      56.00      54.08

심천특력홀딩스             7.88      -0.30      -3.66       7.83       8.20       7.83

심천적만항만              16.68      -0.62      -3.58      17.23      17.23      16.68

호북사륭달                 4.10      -0.15      -3.52       4.23       4.23       4.07

산동성중로원양어업         4.44      -0.16      -3.47       4.46       4.58       4.43

광동성윤그룹               2.80      -0.10      -3.44       2.86       2.89       2.80

노태섬유                   7.70      -0.27      -3.38       7.82       7.98       7.68

산동항공                   5.90      -0.19      -3.11       6.13       6.13       5.88

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김희라 "난 가정적이라 가정이 여러 개" 바람 언급에 김희라 "난 가정적이라 가정이 여러 개" 바람 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class