bar_progress

심천 주요지수 2007-11-08 12

최종수정 2007.11.08 12:35 기사입력 2007.11.08 12:35

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-11-08  12:35)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1348.48     -30.82      -2.23    1375.31    1375.31    1348.35

심천 A                  1412.45     -32.41      -2.24    1440.92    1440.92    1412.29

심천 B                   763.87     -14.89      -1.91     771.65     773.72     763.87

심천 농업                586.24     -15.08      -2.50     601.22     601.22     586.07

심천 광업               3130.31     -10.97      -0.34    3133.59    3180.05    3062.35

심천 제조업             1329.81     -33.84      -2.48    1357.64    1357.64    1329.58

심천 식료품             2120.72     -55.35      -2.54    2171.06    2171.06    2120.50

심천 의류직물            676.19      -5.94      -0.87     681.79     683.92     675.70

심천 가구목재            254.72      -6.84      -2.61     261.56     262.23     254.11

심천 인쇄제지            833.99      +5.10      +0.61     828.48     841.95     820.92

심천 석유화학           1211.43     -24.37      -1.97    1229.21    1229.21    1210.10

심천 전자                497.49      -5.32      -1.05     500.97     502.13     496.52

심천 금속&비금속        2051.68     -80.31      -3.76    2117.76    2117.76    2051.29

심천 기계               1278.49     -25.15      -1.92    1299.51    1299.51    1278.16

심천 제약                960.94     -21.20      -2.15     978.59     978.94     960.37

심천 유틸리티           1168.13     -13.91      -1.17    1179.12    1183.44    1167.41

심천 건설               1229.63     -38.13      -3.00    1263.91    1263.91    1229.17

심천 운송               1440.38     -39.62      -2.67    1474.65    1474.65    1439.35

심천 IT                  664.84     -13.50      -1.99     675.50     675.50     663.34

심천 도매&소매업        1540.75     -13.37      -0.86    1555.27    1558.95    1535.43

심천 금융               1605.19     -75.41      -4.48    1668.28    1668.28    1604.93

심천 부동산             2936.99     -86.35      -2.85    3005.55    3005.79    2936.13

심천 사회복지           1384.50     +40.25      +2.99    1388.42    1397.52    1379.54

심천 미디어              612.39      -6.33      -1.02     619.69     623.56     602.86

심천 종합류              705.09     -12.97      -1.80     718.34     718.34     704.39

심천 종합하부          17803.87    -429.09      -2.35   18181.11   18181.11   17794.10

심천 A 하부            18767.00    -452.30      -2.35   19164.64   19164.64   18756.70

심천 B 하부             6025.54    -138.13      -2.24    6091.87    6115.50    6025.54

심천 100                5813.73    -138.89      -2.33    5934.62    5934.62    5811.34

후선 300                5201.61    -149.02      -2.78    5321.86    5321.86    5200.57

심천 펀드               4614.84    -111.87      -2.36    4708.63    4708.63    4614.75

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 "소유진과 스킨십 하나" 질문에 백종원 "나 몇년 됐지…" "소유진과 스킨십 하나" 질문에 백종원 "나 몇... 마스크영역
간격처리를 위한 class