bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2007-11-08 12

최종수정 2007.11.08 12:10 기사입력 2007.11.08 12:10

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-11-08  12:10)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

해남주강홀딩스             8.11      +0.14      +1.75       8.00       8.30       7.82

중화자전거(홀딩스)         3.98      +0.04      +1.01       3.91       3.98       3.86

심천적만석유기지          16.86      +0.13      +0.77      16.73      17.10      16.73

석가장보석전자유리         3.20      +0.02      +0.62       3.18       3.23       3.14

산동신명제지그룹           9.04      +0.05      +0.55       8.91       9.18       8.85

심천남산전력               5.53      +0.03      +0.54       5.50       5.54       5.43

승덕제현섬유               2.52      +0.01      +0.39       2.51       2.55       2.48

심천일치약업               9.50      +0.03      +0.31       9.40       9.50       9.33

심천중관방직               3.65      +0.01      +0.27       3.68       3.68       3.60

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-11-08  12:10)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천부동산개발             6.19      -0.24      -3.73       6.20       6.33       6.18

해남대동해관광센터         3.92      -0.15      -3.68       4.00       4.05       3.87

연태장유포도주            54.70      -1.95      -3.44      56.00      56.00      54.08

노태섬유                   7.71      -0.26      -3.26       7.82       7.98       7.70

호북사륭달                 4.12      -0.13      -3.05       4.23       4.23       4.11

산동항공                   5.92      -0.17      -2.79       6.13       6.13       5.90

중국만과                  23.80      -0.65      -2.65      23.90      24.35      23.80

중경장안자동차             8.92      -0.24      -2.62       9.00       9.02       8.91

산동성중로원양어업         4.48      -0.12      -2.60       4.46       4.58       4.46

남경보천통신               4.57      -0.12      -2.55       4.56       4.69       4.51

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김희라 "난 가정적이라 가정이 여러 개" 바람 언급에 김희라 "난 가정적이라 가정이 여러 개" 바람 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class