bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2007-11-08 11

최종수정 2007.11.08 11:40 기사입력 2007.11.08 11:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-11-08  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

해남주강홀딩스             8.16      +0.19      +2.38       8.00       8.30       7.82

심천SEG                    4.10      +0.07      +1.73       4.04       4.15       3.96

석가장보석전자유리         3.23      +0.05      +1.57       3.18       3.23       3.14

심천적만석유기지          16.98      +0.25      +1.49      16.73      17.10      16.73

경동방테크놀로지           5.40      +0.07      +1.31       5.28       5.40       5.22

심천국제기업               6.55      +0.06      +0.92       6.40       6.59       6.40

승덕제현섬유               2.53      +0.02      +0.79       2.51       2.54       2.48

산동신명제지그룹           9.06      +0.07      +0.77       8.91       9.18       8.85

중국방대그룹               4.70      +0.03      +0.64       4.67       4.80       4.53

무한보일러                 7.90      +0.03      +0.38       7.88       7.94       7.81

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-11-08  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

연태장유포도주            54.70      -1.95      -3.44      56.00      56.00      54.20

해남대동해관광센터         3.93      -0.14      -3.43       4.00       4.05       3.87

심천부동산개발             6.24      -0.19      -2.95       6.20       6.33       6.18

호북사륭달                 4.15      -0.10      -2.35       4.23       4.23       4.15

중경장안자동차             8.95      -0.21      -2.29       9.00       9.02       8.93

산동성중로원양어업         4.50      -0.10      -2.17       4.46       4.58       4.46

강령자동차그룹            11.60      -0.25      -2.10      11.80      11.80      11.56

심천적만항만              16.95      -0.35      -2.02      17.23      17.23      16.93

중국만과                  23.96      -0.49      -2.00      23.90      24.35      23.90

심천화발전자               3.43      -0.07      -2.00       3.50       3.50       3.40

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김희라 "난 가정적이라 가정이 여러 개" 바람 언급에 김희라 "난 가정적이라 가정이 여러 개" 바람 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class