bar_progress

심천 주요지수 2007-11-08 11

최종수정 2007.11.08 11:30 기사입력 2007.11.08 11:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-11-08  11:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1366.58     -12.72      -0.92    1375.31    1375.31    1357.44

심천 A                  1431.55     -13.31      -0.92    1440.92    1440.92    1421.75

심천 B                   771.20      -7.56      -0.97     771.65     773.72     769.62

심천 농업                594.00      -7.32      -1.21     601.22     601.22     592.02

심천 광업               3168.08     +26.80      +0.85    3133.59    3171.87    3062.35

심천 제조업             1348.72     -14.93      -1.09    1357.64    1357.64    1338.83

심천 식료품             2147.49     -28.58      -1.31    2171.06    2171.06    2139.87

심천 의류직물            683.09      +0.96      +0.14     681.79     683.92     675.86

심천 가구목재            259.50      -2.06      -0.78     261.56     262.23     256.72

심천 인쇄제지            839.98     +11.09      +1.33     828.48     841.95     820.92

심천 석유화학           1226.23      -9.57      -0.77    1229.21    1229.21    1216.12

심천 전자                501.74      -1.07      -0.21     500.97     502.13     497.18

심천 금속&비금속        2089.68     -42.31      -1.98    2117.76    2117.76    2070.57

심천 기계               1294.94      -8.70      -0.66    1299.51    1299.51    1287.85

심천 제약                974.93      -7.21      -0.73     978.59     978.94     965.64

심천 유틸리티           1180.39      -1.65      -0.13    1179.12    1183.44    1172.91

심천 건설               1251.70     -16.06      -1.26    1263.91    1263.91    1244.44

심천 운송               1454.99     -25.01      -1.68    1474.65    1474.65    1447.56

심천 IT                  669.92      -8.42      -1.24     675.50     675.50     667.68

심천 도매&소매업        1557.21      +3.09      +0.19    1555.27    1558.95    1547.97

심천 금융               1637.90     -42.70      -2.54    1668.28    1668.28    1623.02

심천 부동산             2975.63     -47.71      -1.57    3005.55    3005.79    2953.57

심천 사회복지           1389.65     +45.40      +3.37    1388.42    1397.52    1379.54

심천 미디어              621.06      +2.34      +0.37     619.69     621.20     602.86

심천 종합류              714.77      -3.29      -0.45     718.34     718.34     710.35

심천 종합하부          18066.45    -166.51      -0.91   18181.11   18181.11   17912.94

심천 A 하부            19043.78    -175.52      -0.91   19164.64   19164.64   18881.97

심천 B 하부             6083.36     -80.31      -1.30    6091.87    6115.50    6074.01

심천 100                5896.26     -56.36      -0.94    5934.62    5934.62    5852.73

후선 300                5269.10     -81.53      -1.52    5321.86    5321.86    5230.23

심천 펀드               4660.54     -66.17      -1.39    4708.63    4708.63    4651.80

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김희라 "난 가정적이라 가정이 여러 개" 바람 언급에 김희라 "난 가정적이라 가정이 여러 개" 바람 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class