bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2007-11-08 10

최종수정 2007.11.08 10:40 기사입력 2007.11.08 10:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-11-08  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천적만석유기지          17.10      +0.37      +2.21      16.73      17.10      16.73

중국방대그룹               4.75      +0.08      +1.71       4.67       4.80       4.53

불산화신포장               5.88      +0.08      +1.37       5.78       5.89       5.72

심천비아달홀딩스           8.55      +0.10      +1.18       8.55       8.55       8.41

강가그룹                   5.99      +0.05      +0.84       5.87       6.00       5.86

하문찬곤실업               2.77      +0.02      +0.72       2.73       2.78       2.73

심천심보실업              11.23      +0.08      +0.71      11.14      11.33      10.81

석가장보석전자유리         3.20      +0.02      +0.62       3.18       3.20       3.18

심천SEG                    4.05      +0.02      +0.49       4.04       4.06       3.99

광동뢰이그룹               3.98      +0.01      +0.25       3.98       3.98       3.98

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-11-08  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천특력홀딩스             7.88      -0.30      -3.66       7.83       8.10       7.83

심천부동산개발             6.21      -0.22      -3.42       6.20       6.21       6.20

연태장유포도주            55.55      -1.10      -1.94      56.00      56.00      55.55

중국만과                  24.02      -0.43      -1.75      23.90      24.02      23.90

중경장안자동차             9.00      -0.16      -1.74       9.00       9.02       8.98

합비MEILING                3.96      -0.07      -1.73       3.98       3.98       3.96

호북사륭달                 4.18      -0.07      -1.64       4.23       4.23       4.18

초상국부동산개발          43.00      -0.69      -1.57      43.70      43.70      42.40

여주제약그룹              18.21      -0.28      -1.51      18.14      18.28      18.14

해남대동해관광센터         4.01      -0.06      -1.47       4.00       4.05       3.91

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 "소유진과 스킨십 하나" 질문에 백종원 "나 몇년 됐지…" "소유진과 스킨십 하나" 질문에 백종원 "나 몇... 마스크영역
간격처리를 위한 class