bar_progress

심천 주요지수 2007-11-08 10

최종수정 2007.11.08 10:30 기사입력 2007.11.08 10:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-11-08  10:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1375.31      -3.99      -0.28    1375.31    1375.31    1375.31

심천 A                  1440.92      -3.94      -0.27    1440.92    1440.92    1440.92

심천 B                   771.65      -7.11      -0.91     771.65     771.65     771.65

심천 농업                601.22      -0.10      -0.01     601.22     601.22     601.22

심천 광업               3133.59      -7.69      -0.24    3133.59    3133.59    3133.59

심천 제조업             1357.64      -6.01      -0.44    1357.64    1357.64    1357.64

심천 식료품             2171.06      -5.01      -0.23    2171.06    2171.06    2171.06

심천 의류직물            681.79      -0.34      -0.04     681.79     681.79     681.79

심천 가구목재            261.56       0.00       0.00     261.56     261.56     261.56

심천 인쇄제지            828.48      -0.41      -0.04     828.48     828.48     828.48

심천 석유화학           1229.21      -6.59      -0.53    1229.21    1229.21    1229.21

심천 전자                500.97      -1.84      -0.36     500.97     500.97     500.97

심천 금속&비금속        2117.76     -14.23      -0.66    2117.76    2117.76    2117.76

심천 기계               1299.51      -4.13      -0.31    1299.51    1299.51    1299.51

심천 제약                978.59      -3.55      -0.36     978.59     978.59     978.59

심천 유틸리티           1179.12      -2.92      -0.24    1179.12    1179.12    1179.12

심천 건설               1263.91      -3.85      -0.30    1263.91    1263.91    1263.91

심천 운송               1474.65      -5.35      -0.36    1474.65    1474.65    1474.65

심천 IT                  675.50      -2.84      -0.41     675.50     675.50     675.50

심천 도매&소매업        1555.27      +1.15      +0.07    1555.27    1555.27    1555.27

심천 금융               1668.28     -12.32      -0.73    1668.28    1668.28    1668.28

심천 부동산             3005.55     -17.79      -0.58    3005.55    3005.55    3005.55

심천 사회복지           1388.42     +44.17      +3.28    1388.42    1388.42    1388.42

심천 미디어              619.69      +0.97      +0.15     619.69     619.69     619.69

심천 종합류              718.34      +0.28      +0.03     718.34     718.34     718.34

심천 종합하부          18181.11     -51.85      -0.28   18181.11   18181.11   18181.11

심천 A 하부            19164.64     -54.66      -0.28   19164.64   19164.64   19164.64

심천 B 하부             6091.87     -71.80      -1.16    6091.87    6091.87    6091.87

심천 100                5934.62     -18.00      -0.30    5934.62    5934.62    5934.62

후선 300                5321.86     -28.77      -0.53    5321.86    5321.86    5321.86

심천 펀드               4708.63     -18.08      -0.38    4708.63    4708.63    4708.63

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김희라 "난 가정적이라 가정이 여러 개" 바람 언급에 김희라 "난 가정적이라 가정이 여러 개" 바람 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class