bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

상해B종목 상승율 상위 2007-11-06 14

최종수정 2007.11.06 14:15 기사입력 2007.11.06 14:15

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-11-06  14:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해삼모기업(그룹)         1.08      +0.08      +8.00       1.01       1.09       1.00

강소신성부동산             2.65      +0.14      +5.57       2.50       2.68       2.50

천진해운                   0.76      +0.03      +4.10       0.74       0.77       0.73

중국제일연필               1.84      +0.05      +2.79       1.82       1.84       1.81

상해화원                   0.45      +0.01      +2.27       0.45       0.46       0.43

상해금강국제실업투자       1.67      +0.03      +1.82       1.64       1.67       1.64

내몽고악이다사             1.17      +0.02      +1.73       1.15       1.17       1.15

상해우의그룹               1.83      +0.03      +1.66       1.80       1.84       1.80

화신시멘트                 3.68      +0.06      +1.65       3.62       3.75       3.62

제남경기모터사이클         0.66      +0.01      +1.53       0.65       0.67       0.65

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-11-06  14:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

내몽고이태석탄             9.66      -0.12      -1.22       9.63       9.90       9.63

상해금강국제여행사         2.53      -0.03      -1.17       2.56       2.60       2.50

상해삼구테크놀로지         0.99      -0.01      -1.00       0.99       1.00       0.99

대중교통(그룹)             2.05      -0.02      -0.96       2.04       2.09       2.04

상해진화항만기계           3.20      -0.03      -0.92       3.19       3.28       3.19

상해말직화                 1.86      -0.01      -0.53       1.85       1.88       1.85

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 회당 1억 받으면서 대역?…때아닌 '액션 대역' 논란 회당 1억 받으면서 대역?…때아닌 '액션 대역'... 마스크영역
간격처리를 위한 class