bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-11-06 12

최종수정 2007.11.06 12:40 기사입력 2007.11.06 12:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-11-06  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

해남대동해관광센터         4.28      +0.20      +4.90       4.28       4.28       4.25

심천특력홀딩스             8.11      +0.37      +4.78       7.78       8.11       7.78

하문찬곤실업               2.79      +0.12      +4.49       2.69       2.80       2.67

승덕제현섬유               2.56      +0.10      +4.06       2.46       2.58       2.45

석가장보석전자유리         3.38      +0.10      +3.04       3.31       3.44       3.28

심천SEG                    4.20      +0.12      +2.94       4.07       4.25       4.00

심천화발전자               3.51      +0.09      +2.63       3.45       3.51       3.41

강가그룹                   5.97      +0.13      +2.22       5.82       6.05       5.82

경동방테크놀로지           5.85      +0.10      +1.73       5.76       5.88       5.71

중국만과                  23.75      +0.39      +1.66      23.00      23.80      23.00

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-11-06  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

초상국부동산개발          43.10      -0.83      -1.88      43.93      44.69      43.00

와방점베어링               9.07      -0.13      -1.41       9.01       9.25       8.92

항주증기터빈              21.70      -0.25      -1.13      21.93      22.40      21.59

산동항공                   6.22      -0.07      -1.11       6.30       6.35       6.16

중경건설오토바이           4.70      -0.04      -0.84       4.76       4.80       4.68

중국방대그룹               4.71      -0.04      -0.84       4.83       4.83       4.70

심천부동산개발             6.15      -0.05      -0.80       6.18       6.35       6.10

심천섬유(홀딩스)           4.50      -0.03      -0.66       4.43       4.61       4.43

산동신명제지그룹           9.04      -0.06      -0.65       9.11       9.20       8.88

심천특구부동산             4.82      -0.03      -0.61       4.80       4.88       4.68

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 꽃밭 사진 속 '노마스크' 제니…방파라치에 신고 당해 꽃밭 사진 속 '노마스크' 제니…방파라치에 신... 마스크영역
간격처리를 위한 class