bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

상해B종목 상승율 상위 2007-11-06 12

최종수정 2007.11.06 12:10 기사입력 2007.11.06 12:10

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-11-06  12:10)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해삼모기업(그룹)         1.07      +0.07      +7.00       1.01       1.07       1.00

천진해운                   0.76      +0.03      +4.10       0.74       0.77       0.73

강소신성부동산             2.57      +0.06      +2.39       2.50       2.59       2.50

화신시멘트                 3.69      +0.07      +1.93       3.62       3.75       3.62

내몽고악이다사             1.17      +0.02      +1.73       1.15       1.17       1.15

중국제일연필               1.82      +0.03      +1.67       1.82       1.83       1.81

상해우의그룹               1.83      +0.03      +1.66       1.80       1.83       1.80

제남경기모터사이클         0.66      +0.01      +1.53       0.65       0.67       0.65

상해타이어&고무            0.87      +0.01      +1.16       0.86       0.88       0.86

상해금강국제호텔발전       1.75      +0.02      +1.15       1.73       1.76       1.73

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-11-06  12:10)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해대강(그룹)             0.53      -0.01      -1.85       0.53       0.55       0.53

상해회려건축자재           0.56      -0.01      -1.75       0.58       0.58       0.56

상해금강국제여행사         2.52      -0.04      -1.56       2.56       2.60       2.50

상해삼구테크놀로지         0.99      -0.01      -1.00       0.99       1.00       0.99

상해요화피이금돈유리       1.06      -0.01      -0.93       1.08       1.08       1.06

상해진화항만기계           3.20      -0.03      -0.92       3.19       3.28       3.19

내몽고이태석탄             9.69      -0.09      -0.92       9.63       9.90       9.63

상해물자무역               1.18      -0.01      -0.84       1.19       1.20       1.18

해남항공                   1.30      -0.01      -0.76       1.33       1.33       1.30

대중교통(그룹)             2.06      -0.01      -0.48       2.04       2.09       2.04

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 조영남 "윤여정과 이혼 후회…바람피운 내 탓" 조영남 "윤여정과 이혼 후회…바람피운 내 탓" 마스크영역
간격처리를 위한 class