bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천 주요지수 2007-11-06 11

최종수정 2007.11.06 11:00 기사입력 2007.11.06 11:00

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-11-06  11:00)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1391.68     +14.48      +1.05    1375.92    1395.34    1375.92

심천 A                  1457.81     +15.32      +1.06    1441.23    1461.72    1441.23

심천 B                   786.04      +5.07      +0.64     778.68     787.38     778.25

심천 농업                600.69      +5.29      +0.88     596.53     602.69     595.47

심천 광업               3021.05     +68.22      +2.31    2958.97    3041.85    2954.54

심천 제조업             1385.41     +15.19      +1.10    1372.12    1388.65    1372.12

심천 식료품             2217.44     +15.11      +0.68    2202.64    2224.71    2199.69

심천 의류직물            686.25      +7.98      +1.17     679.58     686.39     678.57

심천 가구목재            266.87      +1.70      +0.64     264.14     270.22     264.14

심천 인쇄제지            824.82      +9.46      +1.16     815.51     830.14     813.18

심천 석유화학           1231.53     +11.28      +0.92    1221.48    1235.87    1219.03

심천 전자                510.57      +3.69      +0.72     506.62     510.87     506.22

심천 금속&비금속        2189.05     +37.64      +1.74    2161.81    2198.37    2161.81

심천 기계               1321.95      +9.75      +0.74    1311.38    1323.83    1311.38

심천 제약               1000.30      +8.15      +0.82     988.60    1000.37     988.60

심천 유틸리티           1198.87     +13.97      +1.17    1185.48    1200.13    1185.48

심천 건설               1288.71      +7.82      +0.61    1274.33    1293.77    1272.46

심천 운송               1496.68     +12.73      +0.85    1476.98    1497.82    1476.98

심천 IT                  686.00      +2.76      +0.40     682.65     687.04     679.87

심천 도매&소매업        1551.04     +11.93      +0.77    1535.54    1555.25    1532.51

심천 금융               1707.17     +15.88      +0.93    1680.22    1713.75    1680.22

심천 부동산             3031.67     +29.43      +0.98    2970.34    3058.66    2948.71

심천 사회복지           1297.66      +5.28      +0.40    1292.66    1297.70    1291.58

심천 미디어              603.33     +14.10      +2.39     589.23     604.90     587.14

심천 종합류              717.92      +5.04      +0.70     711.18     719.07     711.18

심천 종합하부          18367.71    +250.83      +1.38   18058.25   18450.61   18048.26

심천 A 하부            19361.34    +264.40      +1.38   19035.14   19448.72   19024.61

심천 B 하부             6156.50     +30.45      +0.49    6099.25    6176.74    6094.96

심천 100                5987.65     +75.98      +1.28    5894.43    6009.62    5892.27

후선 300                5392.66     +32.35      +0.60    5331.31    5406.10    5314.85

심천 펀드               4795.99     +11.89      +0.24    4771.50    4805.14    4752.10

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 회당 1억 받으면서 대역?…때아닌 '액션 대역' 논란 회당 1억 받으면서 대역?…때아닌 '액션 대역'... 마스크영역
간격처리를 위한 class