bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천 주요지수 2007-11-06 10

최종수정 2007.11.06 10:30 기사입력 2007.11.06 10:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-11-06  10:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1376.05      -1.15      -0.08    1375.92    1376.05    1375.92

심천 A                  1441.36      -1.13      -0.07    1441.23    1441.36    1441.23

심천 B                   778.83      -2.14      -0.27     778.68     778.83     778.68

심천 농업                596.52      +1.12      +0.18     596.53     596.53     596.52

심천 광업               2960.82      +7.99      +0.27    2958.97    2960.82    2958.97

심천 제조업             1372.30      +2.08      +0.15    1372.12    1372.30    1372.12

심천 식료품             2202.34      +0.01       0.00    2202.64    2202.64    2202.34

심천 의류직물            680.19      +1.92      +0.28     679.58     680.19     679.58

심천 가구목재            264.14      -1.03      -0.38     264.14     264.14     264.14

심천 인쇄제지            814.43      -0.93      -0.11     815.51     815.51     814.43

심천 석유화학           1221.20      +0.95      +0.07    1221.48    1221.48    1221.20

심천 전자                506.46      -0.42      -0.08     506.62     506.62     506.46

심천 금속&비금속        2162.56     +11.15      +0.51    2161.81    2162.56    2161.81

심천 기계               1311.62      -0.58      -0.04    1311.38    1311.62    1311.38

심천 제약                989.12      -3.03      -0.30     988.60     989.12     988.60

심천 유틸리티           1186.11      +1.21      +0.10    1185.48    1186.11    1185.48

심천 건설               1274.46      -6.43      -0.50    1274.33    1274.46    1274.33

심천 운송               1477.22      -6.73      -0.45    1476.98    1477.22    1476.98

심천 IT                  681.71      -1.53      -0.22     682.65     682.65     681.71

심천 도매&소매업        1535.63      -3.48      -0.22    1535.54    1535.63    1535.54

심천 금융               1680.35     -10.94      -0.64    1680.22    1680.35    1680.22

심천 부동산             2953.92     -48.32      -1.60    2970.34    2970.34    2953.92

심천 사회복지           1294.03      +1.65      +0.12    1292.66    1294.03    1292.66

심천 미디어              595.39      +6.16      +1.04     589.23     595.39     589.23

심천 종합류              711.22      -1.66      -0.23     711.18     711.22     711.18

심천 종합하부          18058.25     -58.63      -0.32   18058.25   18058.25   18058.25

심천 A 하부            19035.14     -61.80      -0.32   19035.14   19035.14   19035.14

심천 B 하부             6099.25     -26.80      -0.43    6099.25    6099.25    6099.25

심천 100                5894.43     -17.24      -0.29    5894.43    5894.43    5894.43

후선 300                5331.31     -29.00      -0.54    5331.31    5331.31    5331.31

심천 펀드               4771.50     -12.60      -0.26    4771.50    4771.50    4771.50

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 하정우 그림 최고가 2000만원·하지원은 500만원대 하정우 그림 최고가 2000만원·하지원은 500만... 마스크영역
간격처리를 위한 class