bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-10-29 15

최종수정 2007.10.29 15:40 기사입력 2007.10.29 15:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-10-29  15:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

초상국부동산개발          44.38      +2.88      +6.93      41.92      44.45      41.92

항주증기터빈              23.02      +1.43      +6.62      21.22      23.10      21.22

석가장보석전자유리         2.93      +0.14      +5.01       2.82       2.93       2.82

경동방테크놀로지           4.87      +0.23      +4.95       4.86       4.87       4.73

심천부동산개발             5.76      +0.27      +4.91       5.49       5.79       5.33

심천적만항만              18.85      +0.85      +4.72      18.30      18.94      18.30

심천특력홀딩스             6.80      +0.28      +4.29       6.50       6.88       6.50

하문찬곤실업               2.58      +0.08      +3.20       2.51       2.59       2.48

연태장유포도주            54.67      +1.67      +3.15      52.30      55.00      52.04

무석위부하이테크          11.32      +0.34      +3.09      11.34      11.47      10.98

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-10-29  15:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

해남대동해관광센터         3.36      -0.18      -5.08       3.65       3.65       3.36

광동전력개발               7.87      -0.30      -3.67       8.10       8.17       7.84

호북사륭달                 4.46      -0.08      -1.76       4.57       4.62       4.40

광동뢰이그룹               3.95      -0.06      -1.49       4.01       4.03       3.90

중국남방유리그룹          10.04      -0.14      -1.37      10.15      10.55       9.90

심천적만석유기지          17.77      -0.21      -1.16      17.49      17.86      17.33

무석소천아                 8.70      -0.09      -1.02       8.65       8.88       8.65

산동성중로원양어업         4.44      -0.04      -0.89       4.35       4.53       4.35

남경보천통신               4.60      -0.04      -0.86       4.71       4.71       4.50

심천SEG                    3.81      -0.03      -0.78       3.94       3.94       3.80

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class