bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-10-29 14

최종수정 2007.10.29 14:40 기사입력 2007.10.29 14:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-10-29  14:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

항주증기터빈              22.81      +1.22      +5.65      21.22      23.10      21.22

심천특력홀딩스             6.85      +0.33      +5.06       6.50       6.88       6.50

석가장보석전자유리         2.93      +0.14      +5.01       2.82       2.93       2.82

경동방테크놀로지           4.87      +0.23      +4.95       4.86       4.87       4.73

심천적만항만              18.84      +0.84      +4.66      18.30      18.94      18.30

초상국부동산개발          43.40      +1.90      +4.57      41.92      43.69      41.92

대련냉동기                 7.73      +0.24      +3.20       7.50       7.74       7.50

연태장유포도주            54.59      +1.59      +3.00      52.30      54.80      52.04

심천부동산개발             5.65      +0.16      +2.91       5.49       5.65       5.33

무석위부하이테크          11.30      +0.32      +2.91      11.34      11.47      10.98

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-10-29  14:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

해남대동해관광센터         3.39      -0.15      -4.23       3.65       3.65       3.36

광동전력개발               7.94      -0.23      -2.81       8.10       8.17       7.84

중경장안자동차             8.94      -0.25      -2.72       9.08       9.18       8.88

산동성중로원양어업         4.41      -0.07      -1.56       4.35       4.53       4.35

중경건설오토바이           4.53      -0.07      -1.52       4.67       4.67       4.48

광동뢰이그룹               3.95      -0.06      -1.49       4.01       4.03       3.90

호북사륭달                 4.48      -0.06      -1.32       4.57       4.62       4.40

남경보천통신               4.58      -0.06      -1.29       4.71       4.71       4.50

해남주강홀딩스             6.60      -0.08      -1.19       6.68       6.86       6.55

중국남방유리그룹          10.07      -0.11      -1.08      10.15      10.55       9.90

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class