bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

상해B종목 상승율 상위 2007-10-29 10

최종수정 2007.10.29 10:40 기사입력 2007.10.29 10:40

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-10-29  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해회려건축자재           0.56      +0.02      +3.70       0.56       0.56       0.55

화신시멘트                 3.42      +0.12      +3.63       3.39       3.42       3.39

해남항공                   1.29      +0.04      +3.20       1.34       1.34       1.25

상해해립그룹               1.02      +0.03      +3.03       1.00       1.03       0.99

상해금교수출가공구         1.83      +0.05      +2.80       1.79       1.83       1.79

상해진화항만기계           3.22      +0.08      +2.54       3.14       3.22       3.14

내몽고이태석탄             9.35      +0.20      +2.18       9.21       9.40       9.21

상해삼구테크놀로지         1.00      +0.02      +2.04       0.97       1.02       0.97

대영현대농업               1.19      +0.02      +1.70       1.20       1.20       1.18

상해말직화                 1.82      +0.03      +1.67       1.79       1.83       1.79

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-10-29  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해삼모기업(그룹)         0.92      -0.10      -9.80       1.01       1.01       0.92

봉황                       0.83      -0.02      -2.35       0.84       0.84       0.83

상해영구                   1.05      -0.01      -0.94       1.06       1.08       1.05

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class