bar_progress

심천 주요지수 2007-10-22 12

최종수정 2007.10.22 12:35 기사입력 2007.10.22 12:35

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-10-22  12:35)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1486.20      -8.23      -0.55    1476.46    1486.59    1458.59

심천 A                  1559.66      -8.65      -0.55    1549.49    1560.19    1530.41

심천 B                   783.00      -4.00      -0.50     776.88     783.01     772.40

심천 농업                672.31      -6.48      -0.95     671.70     675.21     664.52

심천 광업               3279.72    -120.02      -3.53    3344.84    3349.94    3242.81

심천 제조업             1511.31     -10.89      -0.71    1503.85    1511.95    1484.16

심천 식료품             2313.35     -24.31      -1.03    2311.52    2314.42    2274.93

심천 의류직물            754.62      -1.92      -0.25     752.32     757.52     742.59

심천 가구목재            297.61      +7.80      +2.69     292.15     298.23     285.80

심천 인쇄제지            869.02      -1.89      -0.21     861.36     870.23     849.22

심천 석유화학           1359.06      +6.00      +0.44    1339.28    1359.98    1325.48

심천 전자                530.50      -2.97      -0.55     529.97     531.37     524.51

심천 금속&비금속        2456.71     -37.93      -1.52    2452.77    2460.69    2402.62

심천 기계               1425.39      -8.43      -0.58    1420.16    1426.75    1403.63

심천 제약               1093.97      +3.62      +0.33    1078.01    1094.67    1067.83

심천 유틸리티           1318.68     -17.02      -1.27    1325.21    1325.21    1297.25

심천 건설               1398.51      +8.30      +0.59    1380.71    1403.98    1357.26

심천 운송               1588.39      -5.96      -0.37    1581.46    1593.01    1566.15

심천 IT                  759.79      +4.33      +0.57     751.57     761.97     744.61

심천 도매&소매업        1642.52     -10.98      -0.66    1620.10    1642.68    1604.20

심천 금융               1746.80     +10.76      +0.61    1715.54    1753.05    1693.90

심천 부동산             2803.34     +31.34      +1.13    2724.68    2808.09    2707.92

심천 사회복지           1362.04      -7.15      -0.52    1362.85    1363.09    1350.05

심천 미디어              667.06     +13.28      +2.03     656.89     671.88     651.71

심천 종합류              766.17      -6.89      -0.89     765.52     768.47     754.94

심천 종합하부          18776.22     -58.58      -0.31   18522.40   18793.79   18338.47

심천 A 하부            19791.94     -61.76      -0.31   19524.39   19810.47   19330.51

심천 B 하부             6103.92     -62.40      -1.01    6055.59    6105.06    6018.06

심천 100                6227.95     -20.92      -0.33    6158.06    6231.84    6090.39

후선 300                5590.45     -23.61      -0.42    5543.79    5592.72    5470.80

심천 펀드               4593.63     -62.28      -1.33    4587.52    4601.69    4533.66

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 신정환 "아파트 3~4채+빌딩…좀 살았다" 신정환 "아파트 3~4채+빌딩…좀 살았다" 마스크영역
간격처리를 위한 class