bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-10-17 10

최종수정 2007.10.17 10:40 기사입력 2007.10.17 10:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-10-17  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천심보실업               9.27      +0.84      +9.96       9.27       9.27       9.27

중화자전거(홀딩스)         3.96      +0.07      +1.80       3.93       3.96       3.93

광동전력개발               7.98      +0.14      +1.79       7.94       7.98       7.91

강령자동차그룹            11.75      +0.19      +1.64      11.60      11.75      11.59

무석소천아                 8.73      +0.14      +1.63       8.72       8.73       8.59

승덕제현섬유               2.87      +0.04      +1.41       2.85       2.87       2.85

심천특력홀딩스             7.83      +0.09      +1.16       7.74       7.85       7.74

중경장안자동차             9.35      +0.09      +0.97       9.24       9.39       9.23

심천국제기업               5.65      +0.05      +0.89       5.65       5.65       5.65

심천SEG                    3.49      +0.02      +0.58       3.43       3.49       3.43

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-10-17  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

산동항공                   5.93      -0.16      -2.63       5.91       6.00       5.91

광동성윤그룹               2.93      -0.07      -2.33       2.93       2.93       2.93

강가그룹                   6.14      -0.10      -1.60       6.13       6.15       6.13

호북사륭달                 4.80      -0.07      -1.44       4.87       4.87       4.80

초상국부동산개발          40.49      -0.50      -1.22      42.50      42.50      40.47

불산화신포장               5.73      -0.07      -1.21       5.73       5.73       5.73

남경보천통신               5.00      -0.06      -1.19       5.01       5.01       5.00

무한보일러                10.09      -0.12      -1.18      10.19      10.19      10.05

심천특구부동산             5.02      -0.04      -0.79       5.07       5.07       5.01

심천중관방직               3.81      -0.03      -0.78       3.81       3.81       3.80

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class