bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-10-16 14

최종수정 2007.10.16 14:40 기사입력 2007.10.16 14:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-10-16  14:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천심보실업               8.43      +0.77     +10.05       8.43       8.43       8.43

심천일치약업               9.52      +0.29      +3.14       9.36       9.56       9.25

경동방테크놀로지           4.21      +0.11      +2.68       4.11       4.24       4.09

심천남산전력               5.90      +0.07      +1.20       6.00       6.10       5.85

중국만과                  20.73      +0.24      +1.17      20.20      21.00      20.02

광동성윤그룹               2.95      +0.03      +1.03       2.92       2.95       2.86

무한보일러                10.12      +0.07      +0.70      10.05      10.40      10.05

무석위부하이테크          12.13      +0.08      +0.66      11.58      12.36      11.58

호북사륭달                 4.88      +0.03      +0.62       4.79       5.03       4.79

심천특구부동산             5.03      +0.03      +0.60       5.17       5.17       5.00

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-10-16  14:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천비아달홀딩스           8.73      -0.42      -4.59       9.19       9.19       8.70

석가장보석전자유리         3.10      -0.12      -3.73       3.23       3.23       3.08

본강판재                   8.87      -0.31      -3.38       9.12       9.15       8.82

심천특력홀딩스             7.56      -0.22      -2.83       7.80       7.82       7.55

무석소천아                 8.56      -0.24      -2.73       8.90       8.90       8.50

심천중관방직               3.75      -0.08      -2.09       3.89       3.89       3.75

강가그룹                   6.14      -0.11      -1.76       6.09       6.20       6.09

안휘고정공증류주          11.50      -0.20      -1.71      11.60      11.98      11.40

합비MEILING                4.64      -0.08      -1.69       4.73       4.78       4.54

연태장유포도주            54.08      -0.88      -1.60      54.99      55.42      54.00

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class