bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-10-16 11

최종수정 2007.10.16 11:40 기사입력 2007.10.16 11:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-10-16  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천심보실업               8.43      +0.77     +10.05       8.43       8.43       8.43

심천일치약업               9.50      +0.27      +2.93       9.36       9.50       9.25

호북사륭달                 4.96      +0.11      +2.27       4.79       5.03       4.79

광동전력개발               7.95      +0.15      +1.92       7.79       7.98       7.75

심천국제기업               5.59      +0.09      +1.64       5.50       5.59       5.41

경동방테크놀로지           4.16      +0.06      +1.46       4.11       4.24       4.09

심천남산전력               5.90      +0.07      +1.20       6.00       6.10       5.86

중국남방유리그룹          11.08      +0.13      +1.19      10.95      11.25      10.92

중국만과                  20.72      +0.23      +1.12      20.20      21.00      20.02

심천특구부동산             5.05      +0.05      +1.00       5.17       5.17       5.00

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-10-16  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

본강판재                   8.87      -0.31      -3.38       9.12       9.15       8.83

무석소천아                 8.51      -0.29      -3.30       8.90       8.90       8.50

심천비아달홀딩스           8.89      -0.26      -2.84       9.19       9.19       8.70

산동항공                   5.83      -0.17      -2.83       6.00       6.06       5.72

석가장보석전자유리         3.13      -0.09      -2.80       3.23       3.23       3.12

심천SEG                    3.40      -0.09      -2.58       3.54       3.54       3.40

심천특력홀딩스             7.60      -0.18      -2.31       7.80       7.80       7.55

합비MEILING                4.62      -0.10      -2.12       4.73       4.78       4.57

광동성윤그룹               2.86      -0.06      -2.05       2.92       2.92       2.86

심천적만석유기지          17.64      -0.26      -1.45      18.03      18.03      16.20

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class