bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-10-16 10

최종수정 2007.10.16 10:40 기사입력 2007.10.16 10:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-10-16  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

중경건설오토바이           5.21      +0.15      +2.96       5.18       5.24       5.18

심천남산전력               6.00      +0.17      +2.92       6.00       6.10       5.95

중국남방유리그룹          11.19      +0.24      +2.19      10.95      11.25      10.92

무한보일러                10.25      +0.20      +1.99      10.05      10.40      10.05

경동방테크놀로지           4.17      +0.07      +1.71       4.11       4.24       4.09

해남주강홀딩스             6.90      +0.10      +1.47       6.78       6.90       6.78

산동성중로원양어업         4.93      +0.07      +1.44       4.88       4.93       4.86

광동뢰이그룹               4.57      +0.06      +1.33       4.58       4.65       4.57

중경장안자동차             9.40      +0.12      +1.29       9.28       9.48       9.13

노태섬유                   8.37      +0.10      +1.21       8.27       8.46       8.27

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-10-16  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

강가그룹                   6.11      -0.14      -2.24       6.20       6.20       6.10

본강판재                   8.99      -0.19      -2.07       9.12       9.15       8.99

승덕제현섬유               2.81      -0.05      -1.75       2.82       2.90       2.81

심천국제기업               5.41      -0.09      -1.64       5.50       5.50       5.41

중화자전거(홀딩스)         3.86      -0.06      -1.53       3.90       3.90       3.85

산동항공                   5.92      -0.08      -1.33       6.06       6.06       5.92

심천비아달홀딩스           9.03      -0.12      -1.31       9.19       9.19       9.03

남경보천통신               5.04      -0.06      -1.18       5.09       5.09       5.04

심천부동산개발             6.06      -0.07      -1.14       6.15       6.23       6.01

항주증기터빈              22.16      -0.24      -1.07      22.41      22.41      22.16

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class