bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-10-08 16

최종수정 2007.10.08 16:17 기사입력 2007.10.08 16:17

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-10-08  16:17)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

경동방테크놀로지           3.83      +0.18      +4.93       3.70       3.83       3.70

심천SEG                    3.66      +0.17      +4.87       3.61       3.66       3.56

중국만과                  22.97      +0.97      +4.41      22.60      23.00      22.02

무석소천아                 8.75      +0.30      +3.55       8.49       8.80       8.33

심천특구부동산             5.60      +0.19      +3.51       5.55       5.69       5.48

초상국부동산개발          42.68      +0.88      +2.11      40.90      42.90      40.90

심천특력홀딩스             8.45      +0.15      +1.81       8.49       8.65       8.30

심천적만석유기지          18.08      +0.23      +1.29      17.95      18.16      17.60

본강판재                   9.25      +0.07      +0.76       9.30       9.39       9.11

하문찬곤실업               2.70      +0.02      +0.75       2.68       2.77       2.66

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-10-08  16:17)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

산동항공                   5.79      -0.28      -4.61       6.29       6.29       5.71

항주증기터빈              21.43      -0.91      -4.07      22.34      22.99      21.35

심천국제기업               5.75      -0.21      -3.52       5.99       6.07       5.60

중화자전거(홀딩스)         4.05      -0.14      -3.34       4.25       4.25       4.04

중경건설오토바이           5.21      -0.18      -3.34       5.49       5.50       5.17

광동뢰이그룹               4.71      -0.16      -3.29       4.95       4.99       4.68

심천남산전력               6.00      -0.20      -3.23       6.29       6.33       5.95

심천일치약업               9.74      -0.32      -3.18      10.44      10.45       9.67

해남대동해관광센터         3.36      -0.11      -3.17       3.48       3.48       3.36

중경장안자동차             9.65      -0.27      -2.72      10.00      10.18       9.64

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class