bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-10-08 12

최종수정 2007.10.08 12:40 기사입력 2007.10.08 12:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-10-08  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

경동방테크놀로지           3.83      +0.18      +4.93       3.70       3.83       3.70

심천SEG                    3.66      +0.17      +4.87       3.61       3.66       3.56

심천특력홀딩스             8.59      +0.29      +3.49       8.49       8.65       8.30

하문찬곤실업               2.74      +0.06      +2.24       2.68       2.74       2.66

해남주강홀딩스             7.45      +0.15      +2.05       7.50       7.80       7.31

무석위부하이테크          13.23      +0.25      +1.93      13.01      13.28      13.01

광동전력개발               8.35      +0.12      +1.46       8.37       8.40       8.26

심천특구부동산             5.48      +0.07      +1.29       5.55       5.55       5.48

심천섬유(홀딩스)           4.91      +0.06      +1.24       4.98       5.00       4.86

중국만과                  22.27      +0.27      +1.23      22.60      22.98      22.02

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-10-08  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

항주증기터빈              21.70      -0.64      -2.86      22.34      22.99      21.68

심천국제기업               5.82      -0.14      -2.35       5.99       6.07       5.80

해남대동해관광센터         3.40      -0.07      -2.02       3.48       3.48       3.37

광동뢰이그룹               4.78      -0.09      -1.85       4.95       4.99       4.78

심천남산전력               6.09      -0.11      -1.77       6.29       6.33       6.05

산동신명제지그룹           8.84      -0.11      -1.23       9.01       9.19       8.73

중화자전거(홀딩스)         4.15      -0.04      -0.95       4.25       4.25       4.15

심천적만석유기지          17.68      -0.17      -0.95      17.95      17.95      17.61

석가장보석전자유리         3.34      -0.03      -0.89       3.39       3.39       3.32

광동성고속도개발           7.08      -0.06      -0.84       7.20       7.25       7.04

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class