bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

상해B종목 상승율 상위 2007-09-12 16

최종수정 2007.09.12 16:15 기사입력 2007.09.12 16:15

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-09-12  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해SVA전자                0.76      +0.05      +7.04       0.71       0.77       0.71

상해해립그룹               0.97      +0.06      +6.59       0.91       0.97       0.91

천진해운                   0.68      +0.04      +6.25       0.65       0.68       0.64

상해해흔그룹               0.92      +0.04      +4.55       0.89       0.93       0.87

상해삼구테크놀로지         1.70      +0.05      +3.03       1.65       1.70       1.65

화전에너지                 0.70      +0.02      +2.94       0.69       0.70       0.68

상해금강국제여행사         1.93      +0.05      +2.66       1.90       1.95       1.88

상해능운실업               0.79      +0.02      +2.60       0.77       0.79       0.76

상해화원                   0.40      +0.01      +2.56       0.41       0.41       0.39

상해개개실업               1.02      +0.02      +2.00       1.02       1.03       1.00

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-09-12  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

중국섬유기계               0.73      -0.03      -3.95       0.74       0.76       0.72

상해회려건축자재           0.60      -0.02      -3.23       0.59       0.61       0.59

상해영구                   1.20      -0.03      -2.44       1.21       1.27       1.19

해남항공                   1.06      -0.02      -1.85       1.08       1.12       1.03

상해대강(그룹)             0.55      -0.01      -1.79       0.55       0.57       0.54

제남경기모터사이클         0.62      -0.01      -1.59       0.62       0.64       0.60

상해삼모기업(그룹)         0.81      -0.01      -1.22       0.83       0.84       0.81

내몽고이태석탄            13.26      -0.16      -1.19      13.12      13.66      12.50

상해타이어&고무            0.85      -0.01      -1.16       0.85       0.87       0.84

봉황                       0.98      -0.01      -1.01       0.99       1.00       0.94

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class