bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-09-12 12

최종수정 2007.09.12 12:40 기사입력 2007.09.12 12:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-09-12  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

산동항공                   5.05      +0.20      +4.12       4.86       5.10       4.86

심천부동산개발             6.36      +0.18      +2.91       6.18       6.53       6.05

광동뢰이그룹               4.13      +0.07      +1.72       4.06       4.18       4.06

중국만과                  21.90      +0.25      +1.15      22.30      22.30      21.74

심천남산전력               5.31      +0.05      +0.95       5.21       5.44       5.21

국제해운컨테이너          16.05      +0.15      +0.94      15.92      16.29      15.92

경동방테크놀로지           3.51      +0.03      +0.86       3.48       3.58       3.40

중경장안자동차             8.42      +0.07      +0.84       8.24       8.65       8.24

항주증기터빈              19.23      +0.13      +0.68      19.20      19.74      19.00

해남주강홀딩스             6.82      +0.04      +0.59       6.72       6.99       6.70

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-09-12  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천일치약업               9.06      -0.37      -3.92       9.02       9.18       8.90

심천SEG                    3.03      -0.12      -3.81       3.14       3.19       3.00

광동성윤그룹               2.66      -0.09      -3.27       2.73       2.78       2.65

심천화발전자               3.10      -0.10      -3.13       3.22       3.28       3.08

심천섬유(홀딩스)           4.43      -0.09      -1.99       4.52       4.60       4.43

합비MEILING                4.48      -0.09      -1.97       4.58       4.61       4.45

심천특력홀딩스             8.70      -0.16      -1.81       8.56       9.01       8.52

승덕제현섬유               2.40      -0.04      -1.64       2.44       2.48       2.38

노태섬유                   8.38      -0.14      -1.64       8.54       8.81       8.32

석가장보석전자유리         3.11      -0.05      -1.58       3.11       3.25       3.10

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class