bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-09-12 11

최종수정 2007.09.12 11:40 기사입력 2007.09.12 11:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-09-12  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천부동산개발             6.38      +0.20      +3.24       6.18       6.53       6.18

초상국부동산개발          34.95      +0.75      +2.19      34.22      36.36      34.22

산동항공                   4.95      +0.10      +2.06       4.86       5.10       4.86

심천남산전력               5.35      +0.09      +1.71       5.21       5.44       5.21

불산화신포장               5.33      +0.07      +1.33       5.27       5.42       5.26

국제해운컨테이너          16.11      +0.21      +1.32      15.92      16.29      15.92

광동뢰이그룹               4.11      +0.05      +1.23       4.06       4.18       4.06

심천국제기업               5.00      +0.06      +1.21       4.94       5.04       4.90

심천비아달홀딩스           7.81      +0.09      +1.17       7.70       7.90       7.70

대련냉동기                 7.08      +0.08      +1.14       7.01       7.12       7.01

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-09-12  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천일치약업               9.01      -0.42      -4.45       9.02       9.18       8.90

심천특력홀딩스             8.60      -0.26      -2.93       8.56       9.01       8.56

합비MEILING                4.48      -0.09      -1.97       4.58       4.61       4.48

심천SEG                    3.09      -0.06      -1.90       3.14       3.19       3.08

심천화발전자               3.15      -0.05      -1.56       3.22       3.28       3.15

광동성윤그룹               2.71      -0.04      -1.45       2.73       2.78       2.69

승덕제현섬유               2.41      -0.03      -1.23       2.44       2.48       2.41

심천중관방직               3.71      -0.04      -1.07       3.71       3.78       3.71

심천적만항만              19.81      -0.19      -0.95      19.90      20.05      19.81

심천섬유(홀딩스)           4.48      -0.04      -0.88       4.52       4.60       4.48

 ()

   무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class