bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2007-09-07 16

최종수정 2007.09.07 16:15 기사입력 2007.09.07 16:15

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-09-07  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천특력홀딩스             8.30      +0.69      +9.07       7.66       8.37       7.66

중경장안자동차             8.65      +0.55      +6.79       7.99       8.90       7.95

노태섬유                   8.48      +0.48      +6.00       8.00       8.65       7.91

무한보일러                11.59      +0.46      +4.13      11.02      11.88      10.92

중국남방유리그룹           9.71      +0.23      +2.43       9.48       9.90       9.40

심천일치약업               9.28      +0.16      +1.75       9.05       9.50       9.03

강령자동차그룹            11.16      +0.16      +1.45      11.00      11.47      10.81

산동신명제지그룹           7.83      +0.10      +1.29       7.68       8.03       7.53

석가장보석전자유리         3.35      +0.03      +0.90       3.40       3.41       3.27

남경보천통신               4.79      +0.04      +0.84       4.51       4.84       4.51

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-09-07  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천중관방직               3.78      -0.20      -5.03       3.99       3.99       3.78

심천화발전자               3.29      -0.17      -4.91       3.42       3.43       3.29

하문찬곤실업               2.35      -0.10      -4.08       2.42       2.44       2.34

심천국제기업               4.98      -0.21      -4.05       5.05       5.10       4.91

광동성윤그룹               2.74      -0.11      -3.86       2.81       2.91       2.73

초상국부동산개발          37.00      -1.29      -3.37      37.71      38.02      36.96

강가그룹                   6.49      -0.22      -3.28       6.71       6.71       6.49

해남대동해관광센터         3.30      -0.11      -3.23       3.46       3.55       3.28

심천부동산개발             5.84      -0.18      -2.99       6.02       6.02       5.81

해남주강홀딩스             7.09      -0.20      -2.74       7.21       7.30       6.98

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물오른 미모 공개 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물... 마스크영역
간격처리를 위한 class