bar_progress

상해B종목 상승율 상위 2007-09-07 16

최종수정 2007.09.07 16:15 기사입력 2007.09.07 16:15

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-09-07  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해자동화계량기           1.11      +0.10      +9.90       1.02       1.11       1.01

상해영구                   1.32      +0.11      +9.09       1.22       1.33       1.22

내몽고이태석탄            13.90      +1.10      +8.59      12.80      14.00      12.50

상해영생데이터테크         1.30      +0.07      +5.69       1.22       1.32       1.22

제남경기모터사이클         0.67      +0.03      +4.69       0.66       0.68       0.64

황산관광개발               2.56      +0.10      +4.07       2.46       2.63       2.40

상해회려건축자재           0.62      +0.02      +3.33       0.60       0.63       0.60

상해말직화                 1.78      +0.05      +2.89       1.71       1.79       1.71

상해금강국제여행사         1.84      +0.04      +2.22       1.79       1.85       1.74

중국제일연필               1.75      +0.03      +1.74       1.71       1.75       1.69

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-09-07  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

대영현대농업               1.13      -0.06      -5.04       1.16       1.19       1.13

상해개개실업               1.02      -0.05      -4.67       1.06       1.06       1.02

상해전기기계               2.34      -0.09      -3.70       2.42       2.43       2.31

상해능운실업               0.79      -0.03      -3.66       0.81       0.82       0.79

상해해흔그룹               0.88      -0.03      -3.30       0.90       0.91       0.87

강소신성부동산             2.60      -0.08      -2.99       2.66       2.66       2.58

상해요화피이금돈유리       1.03      -0.03      -2.83       1.05       1.05       1.03

동방통신                   0.70      -0.02      -2.78       0.72       0.72       0.70

SGSB(그룹)                 0.74      -0.02      -2.63       0.75       0.76       0.74

대화그룹대련화학공업       0.78      -0.02      -2.50       0.79       0.80       0.78

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물오른 미모 공개 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물... 마스크영역
간격처리를 위한 class