bar_progress

심천 주요지수 2007-09-07 16

최종수정 2007.09.07 16:05 기사입력 2007.09.07 16:05

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-09-07  16:05)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1457.80     -28.37      -1.91    1479.59    1484.61    1455.08

심천 A                  1531.64     -30.24      -1.94    1555.03    1560.27    1528.94

심천 B                   733.18      -6.05      -0.82     734.37     737.94     727.67

심천 농업                739.53      -1.03      -0.14     736.14     752.43     732.15

심천 광업               2820.04     -45.40      -1.58    2844.11    2877.00    2801.77

심천 제조업             1469.29     -21.52      -1.44    1486.18    1491.37    1462.65

심천 식료품             2069.51     -35.11      -1.67    2096.53    2106.14    2066.52

심천 의류직물            839.87     -18.81      -2.19     853.10     856.40     834.79

심천 가구목재            336.37      +3.57      +1.07     334.32     340.14     333.11

심천 인쇄제지            930.76      -4.71      -0.50     928.58     955.80     913.18

심천 석유화학           1280.02     -28.47      -2.18    1299.77    1305.91    1278.61

심천 전자                550.13     -14.35      -2.54     562.52     566.01     549.60

심천 금속&비금속        2355.54     -37.88      -1.58    2392.77    2397.69    2339.10

심천 기계               1425.29      +1.39      +0.10    1418.92    1444.80    1407.72

심천 제약               1064.34     -33.86      -3.08    1093.90    1096.93    1064.05

심천 유틸리티           1324.92      -9.21      -0.69    1331.78    1344.03    1305.07

심천 건설               1248.38     -34.98      -2.73    1269.60    1281.15    1247.94

심천 운송               1657.08     -47.63      -2.79    1698.28    1700.07    1652.95

심천 IT                  749.82     -26.99      -3.47     774.45     775.85     749.82

심천 도매&소매업        1604.22     -60.79      -3.65    1642.85    1658.14    1594.28

심천 금융               1666.84     -32.52      -1.91    1693.13    1704.09    1662.94

심천 부동산             2862.99    -109.85      -3.70    2942.70    2954.50    2859.74

심천 사회복지           1472.87     -28.81      -1.92    1499.11    1503.02    1460.58

심천 미디어              687.54     +24.23      +3.65     661.09     713.71     643.32

심천 종합류              795.72     -27.32      -3.32     818.38     821.42     795.45

심천 종합하부          17674.10    -399.66      -2.21   17986.88   18052.37   17649.09

심천 A 하부            18630.21    -421.27      -2.21   18959.90   19028.94   18603.84

심천 B 하부             5800.10     -50.36      -0.86    5800.17    5843.16    5762.08

심천 100                5941.04    -124.45      -2.05    6034.58    6057.93    5932.74

후선 300                5294.79    -117.25      -2.17    5382.91    5402.71    5284.65

심천 펀드               4417.63     -71.10      -1.58    4477.40    4484.46    4411.35

 ()

   무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물오른 미모 공개 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물... 마스크영역
간격처리를 위한 class